Show simple item record

dc.contributor.advisorSivunen, Anu
dc.contributor.authorSeppänen, Teemu
dc.date.accessioned2021-05-25T12:41:43Z
dc.date.available2021-05-25T12:41:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75941
dc.description.abstractTutkielman tavoitteena on kuvata ja ymmärtää tietoturvaviestinnän yhteyttä organisaation tietoturvakulttuurin rakentumiseen. Tietoturva on organisaatioille kasvava prioriteetti ja työntekijöiden rooli tietoturvan toteutumisessa on merkittävä. Tutkielmassa ihmiskeskeisen tietoturvan vahvistamiseen etsittiin ratkaisua organisaation viestinnän ja tietoturvakulttuurin rakentumisen lähtökohdista. Tutkielmassa jäsennetty tietoturvaviestinnän käsite kuvaa tietoturvan johtamisviestinnän ja työyhteisön vuorovaikutuksen prosessien kokonaisuutta tietoturvan kontekstissa. Tutkielmaa varten teemahaastateltiin yhdeksää Finavian työntekijää. Aineistolähtöistä sisällönanalyysia hyödyntämällä aineistosta muodostettiin teemat, joiden mukaan tutkimuksen tulokset esiteltiin. Tulosten mukaan tietoturvakulttuurin rakentumiseen on vahvasti yhteydessä organisaation toimintaympäristö. Finavialla turvallisuus on juurtunut arvo työntekijöiden päivittäisessä työssä, joka heijastuu tietoturvaan liittyviin asenteisiin ja suhtautumiseen sekä kokemukseen vastuusta. Tietoturvaa mahdollisesti heikentävinä tekijöinä mainittiin kiire ja inhimilliset virheet, kuten huolimattomuus tai tietämättömyys. Haastateltavien mukaan tietoturvan toteutumista edistävät tietoturvalliset laitteet ja järjestelmät, tuki ja tietoturvaviestintä. Tietoturvaviestinnällä on merkittävä yhteys organisaation tietoturvakulttuurin rakentumiseen. Jatkuvaluontoisella tietoturvaviestinnällä voidaan perustella tietoturvan merkitystä toiminnalle, joka auttaa työntekijää tietoturvaan liittyvässä päätöksenteossa. Tietoturvan edistäminen edellyttää organisaatioilta suunniteltua muutoksen johtamista. Osana muutosprosessia työntekijöiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tulee vahvistaa. Tietoturvakulttuurin rakentuminen tarvitsee palautetta ja innovaatioita ruohonjuuritasolta, jossa käytännön työtä tehdään. Kehittämistä tietoturvaviestinnän osa-alueissa Finavialla on erityisesti eri viestintäkanavien roolien selkeyttämisessä, ohjeistusten saatavuudessa ja löydettävyydessä, viestinnän kohdentamisessa ja näkyvyyden lisäämisessä. Työntekijät kokivat, että tietoturvasta voidaan keskustella avoimesti ja matalalla kynnyksellä. Tämä tutkielma on avaus viestinnän ja tietoturvan tutkimuksen yhdistämiselle. Tutkimus lisää ymmärrystä ihmiskeskeisen tietoturvan vahvistamisesta ja tietoturvakulttuurin rakentumisesta organisaatioissa. Tulokset ovat niin viestinnän- kuin tietoturva-asiantuntijoiden hyödynnettävissä ja tarpeellisen jatkotutkimuksen inspiraationa.fi
dc.format.extent100
dc.language.isofi
dc.subject.othertietoturvaviestintä
dc.subject.othertietoturvakulttuuri
dc.subject.othertietoturvatietoisuus
dc.titleTietoturvakulttuurin rakentuminen Finavian viestinnässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105253199
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysokyberturvallisuus
dc.subject.ysotietoturva
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoturvallisuus
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysoverkkohyökkäykset
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysotietosuoja
dc.subject.ysotietomurto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record