Show simple item record

dc.contributor.advisorEskelä-Haapanen, Sirpa
dc.contributor.advisorMuhonen, Heli
dc.contributor.authorLaiho, Saara
dc.contributor.authorLoponen, Jutta
dc.date.accessioned2021-05-18T10:34:38Z
dc.date.available2021-05-18T10:34:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75727
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin opettajan ja oppilaan välisiä kysymys-vastaus-palaute -ketjuja eli IRF-ketjuja ensimmäisen luokan äidinkielen oppitunneilla. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena oli erityisesti IRF-ketjun kolmas osa, opettajan palaute. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista palautetta luokanopettajat antavat suullisesti, kun oppilaan antama vastaus ei vastaa opettajan ennakko-odotusta. Tutkimus on osa laajempaa Jyväskylän yliopiston stressi ja vuorovaikutus luokassa (TESSI) -seurantatutkimusta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Aineisto koostui 44 opettajan äidinkielen oppitunnin videotallenteista. Videotallenteet litteroitiin ja analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla luokittelemalla aineisto. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että yleisin opettajan palautetapa oli keskusteluketjun päättävä, kun oppilaan vastaus ei vastannut opettajan ennakko-odotuksia. Tulos oli samanlainen riippumatta siitä, oliko opettaja aloittanut keskusteluketjun suljetulla tai avoimella kysymyksellä. Aiempien tutkimustulosten varjolla, tämän tutkimuksen merkittävä löydös oli palautetapa, joissa opettaja ei antanut mitään palautetta oppilaalle, kun vastaus ei vastannut opettajan ennakko-odotuksia. Tutkimuksen tulokset viittasivat vahvasti siihen, etteivät opettajat lähde työstämään suullisessa palautteessa tarkemmin oppilaan vastausta, joka on opettajan ennakko-odotusten vastainen. Tämän tutkimuksen taustalla on tarve saavuttaa tietoa opettajien antamasta suullisesta palautteesta ja näin kehittää opettajien kykyjä dialogisen opetuksen toteuttamiseksi.fi
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkysymys-vastaus-palaute -ketju (IRF-ketju)
dc.titleOpettajan ennakko-odotusten vastainen oppilaan vastaus : kysymys-vastaus-palaute -ketjut ensimmäisen luokan äidinkielen tunneilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105182994
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysopalaute
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysodialogisuus
dc.subject.ysooppitunnit
dc.subject.ysoäidinkieli
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record