Show simple item record

dc.contributor.advisorKuukka, Anu
dc.contributor.authorLeppä, Eveliina
dc.date.accessioned2021-05-17T06:23:48Z
dc.date.available2021-05-17T06:23:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75667
dc.description.abstractSiirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen on merkittävä askel lapsen koulupolulla. Opettajien välinen yhteistyö on suuressa roolissa siirtymässä, sillä sen avulla valmistellaan lapselle sujuvaa siirtymää. Tämän tutkimuksen aiheena oli opettajien välinen yhteistyö lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia esi- ja alkuopetuksen opettajien välistä yhteistyötä heidän omien kokemuksiensa perusteella lapsen siirtymävaiheen näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa yhteistyön eri muodoista, sen päämääristä sekä yhteistyön järjestämisestä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto koostui neljästä haastattelusta, joista kaksi oli esiopetuksen ja kaksi alkuopetuksen opettajien haastatteluita. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin tavoin etsimällä aineistosta yhtäläisyydet, ja yhdistelemällä niitä tutkimuskysymysten mukaisesti. Tutkimuksen sisällönanalyysi eteni yksittäisistä ilmauksista alaluokkien luomiseen, ja tämän jälkeen alaluokista muodostettiin pääluokkia. Saadut tulokset osoittivat, että esiopetuksen ja alkuopetuksen välinen yhteistyö koostuu opettajien keskinäisestä yhteistyöstä sekä yhteistyöstä, jossa lapset ovat mukana. Yhteistyön päämääränä on lasten tutustuminen ja sopeutuminen uuteen ympäristöön sekä informaation kulkeutuminen opettajalta toiselle. Yhteistyön sujuvuutta auttavia ja vaikeuttavia tekijöitä tutkiessa saadut tulokset olivat moninaiset. Tulokset osoittivat, että yhteistyön järjestämistä auttavat ja vaikeuttavat tekijät olivat osittain samoja. Yhteistyön tavoitteeksi nähtiin se, että opettajat ja lapset tulevat keskenään tutuiksi ennen ensimmäisen luokan alkua. Tämä mahdollistui opettajien säännöllisellä ja monipuolisella yhteistyöllä.fi
dc.format.extent49
dc.language.isofi
dc.titleOpettajien välinen yhteistyö lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105172941
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysosiirtymävaihe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record