Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorKavén, Sini
dc.contributor.authorIsojoki, Enni
dc.date.accessioned2021-05-12T05:24:08Z
dc.date.available2021-05-12T05:24:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75458
dc.description.abstractPro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää yläkoulun liikunnanopettajien käsityksiä ja kokemuksia oppilaiden autonomian tukemisesta liikunnanopetuksessa. Tavoitteena oli selvittää liikunnanopettajien omakohtaisia kokemuksia siitä, miten oppilaiden autonomian tukeminen näyttäytyy heidän liikunnanopetuksessaan. Tavoitteena oli myös saada tietoa siitä, millaisia keinoja yläkoulun liikunnanopettajat käyttävät tukeakseen oppilaiden autonomiaa ja kokevatko he tarvitsevansa apua oppilaiden autonomian tukemisessa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, sillä tutkittavasta ilmiöstä haluttiin saada syvällisempää tietoa. Aineisto koostui neljän yläkoulun liikunnanopettajan teemahaastattelusta. Haastateltavat olivat Etelä- ja Pohjois-Suomesta. Heistä kaksi oli naisia ja kaksi miehiä. Teemahaastattelut toteutettiin etäyhteyksien välityksellä vallinneen koronapandemian vuoksi. Kerätty aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jossa aineiston sisältö ryhmiteltiin ja yhdisteltiin eri luokiksi. Tutkimukseen osallistuneet liikunnanopettajat kokivat autonomian ja autonomian tuen positiivisena ja tärkeänä asiana. Liikunnanopettajan antaman autonomian tuen nähtiin lisäävän oppilaiden aktiivisuutta tunnilla. Liikunnanopettajat käyttivät erilaisia keinoja oppilaiden autonomian tukemisessa, etenkin vaihtoehtojen antaminen nousi esille jokaisen opettajan kohdalla. Oppilaiden autonomian tukemiseen liittyi myös haasteita, sillä oppilaiden kyky ottaa vastuuta omasta toiminnasta vaihteli eri oppilaiden ja ryhmien välillä. Liikunnanopettajat kokivat, että heillä on enimmäkseen riittävät valmiudet oppilaiden autonomian tukemiseen, mutta osoittivat myös kiinnostusta kehittää omaa osaamistaan ja halua osallistua koulutukseen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että oppilaiden autonomian tukeminen koettiin merkityksellisenä asiana liikunnanopetuksessa. Opettajilla oli useita keinoja oppilaiden autonomian tukemiseen, ja ne olivat aiempien tutkimusten kanssa samansuuntaisia. Uutena asiana nousi esille se, että oppilaiden autonomian tukeminen ei ole niin yksiselitteistä ja siksi autonomiaa tulisi tuoda opetukseen vähitellen oppilaiden kehityksen taso ja yksilölliset valmiudet huomioiden.fi
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otheryläkoulun liikunnanopetus
dc.subject.otherautonomian tukeminen
dc.titleYläkoulun liikunnanopettajien käsityksiä ja kokemuksia oppilaiden autonomian tukemisesta liikunnanopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105122738
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoyläkoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record