Show simple item record

dc.contributor.advisorEskelä-Haapanen, Sirpa
dc.contributor.advisorMuhonen, Heli
dc.contributor.authorKarell, Hanna-Mari
dc.contributor.authorVaris, Laura
dc.date.accessioned2021-05-07T05:43:49Z
dc.date.available2021-05-07T05:43:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75358
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin opettajan antamaa palautetta myönteisen ja kielteisen ilmapiirin oppitunneilla. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, minkälaista suullista palautetta opettaja antaa ensimmäisen luokan oppitunneilla ja miten annettu palaute vaihtelee luokkahuoneilmapiirin mukaan. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja se oli osa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Stressi ja vuorovaikutus luokassa (TESSI) -tutkimushanketta. Tutkimusaineisto koostui 34 videoidusta oppitunnista, joiden ilmapiiri oli analysoitu Classroom Assessment Scoring System (CLASS) -menetelmällä. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että 68,4 % opettajan antamasta palautteesta kohdistui oppilaiden oppimiseen ja 31,6 % oppilaiden käyttäytymiseen. Oppimiseen kohdistuva palaute liittyi tehtävään, oppimisprosessiin, oppimisen itsesäätelyyn ja oppilaan persoonaan. Käyttäytymiseen kohdistuva palaute oli oppilaan käyttäytymistä korjaavaa, kehittävää ja kehuvaa. Myönteisen ilmapiirin oppitunneilla 81,8 % palautteesta kohdistui oppimiseen ja 18,2 % käyttäytymiseen. Kielteisen ilmapiirin oppitunneilla 55,5 % palautteesta kohdistui oppimiseen ja 44,5 % käyttäytymiseen. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että opettajan antama palaute kohdistuu suurelta osin asioihin, jotka liittyvät oppilaan senhetkiseen osaamiseen ja toimintaan. Myönteisen ilmapiirin oppitunneilla annetaan kielteisen ilmapiirin oppitunteja enemmän oppilaan oppimista ja kehitystä tukevaa palautetta. Opettajan antaman palautteen kehittämiseksi huomiota tulisi kiinnittää oppimista ja käyttäytymistä tukevaan ja oppilaan oppimisen strategioita kehittävään palautteeseen sekä myönteisen ilmapiirin ylläpitämiseen.fi
dc.format.extent54
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherluokkahuoneilmapiiri
dc.subject.other1. luokka
dc.titleOpettajan antama palaute myönteisen ja kielteisen ilmapiirin oppitunneilla perusopetuksen ensimmäisellä luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105072655
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysopalaute
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppitunnit
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoilmapiiri
dc.subject.ysoarviointi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record