Show simple item record

dc.contributor.advisorTammelin, Mia
dc.contributor.authorVirtanen, Liisa
dc.date.accessioned2021-03-01T06:52:10Z
dc.date.available2021-03-01T06:52:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74432
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassani tarkastelen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitystä sosiaalityössä. Tarkoituksena on tuoda esille asiakkaan näkökulmaa siitä, millaisia merkityksiä kohtaamis- ja vuorovaikutustilanteilla on asiakas-työntekijäsuhteen muodostumiseen ja asiakkaan tilanteen edistymiseen. Lisäksi on keskeistä tarkastella piirteitä, mitä kunnioittavaan kohtaamiseen voidaan liittää kuuluvaksi. Tutkielma on integroiva kirjallisuuskatsaus, jonka aineisto on analysoitu sisällönanalyysiä käyttäen. Aineisto koostuu kolmesta (3) suomalaisesta väitöskirjasta. Tutkielmaan valikoidut väitöskirjat tarkastelevat asiakassuhdetta, kohtaamista ja vuorovaikutuksen merkitystä sosiaalityön marginaaliasiakasryhmien parissa tehtävässä sosiaalityössä. Näitä asiakasryhmiä tässä tutkielmassa ovat rikostaustaiset, huumeriippuvaiset ja asunnottomat. Tutkielman aihetta lähestyn kahden tutkimuskysymyksen kautta, jotka ovat: millainen on kunnioittavan kohtaamisen ja vuorovaikutustaitojen merkitys erilaisissa sosiaalialalla muodostuvissa asiakas-työntekijäsuhteissa ja miten asiakkaan kunnioittava kohtaaminen ja vuorovaikutustilanteet voivat vaikuttaa asiakkaan tilanteeseen ja hänen asioidensa edistämiseen. Tutkimustulokset jakautuvat kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat kunnioittavaan kohtaamiseen liittyvät piirteet, työntekijä-asiakassuhteen muodostuminen ja asiakkaan tilanteen edistymiseen vaikuttavat tekijät. Asiakasta kunnioittavaan kohtaamiseen liittyviin piirteisiin lukeutuu ajatus tasavertaisuudesta, inhimillisyydestä ja luottamuksellisuudesta. Lisäksi asiakas kokee kunnioittavana hänen itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen, läheisyyden ja etäisyyden sääntelyn sekä työntekijän aidon halun ylläpitää toivoa asiakkaan tilanteessa. Asiakas-työntekijäsuhteen muodostumiseen vaikuttavat olennaisesti kunnioittavaan kohtaamiseen liittyvät piirteet. Suhteen muodostumiselle on merkitystä sillä, millaisina kohtaamistilanteet asiakkaan näkökulmasta näyttäytyvät. Toimivan asiakas-työntekijäsuhteen muodostumista edesauttavia tekijöitä ovat muun muassa ensikohtaamisen merkitys, luottamuksellisuuden muodostuminen ja yhteiset keskustelut. Lisäksi on keskeistä kohdata asiakas tasavertaisena ihmisenä ja pyrkiä yhteisen todellisuuden jakamiseen, jotta työntekijän on mahdollista ymmärtää asiakasta ja hänen tilannettaan. Tutkielman aineiston perusteella kunnioittava kohtaaminen ja toimivan asiakas-työntekijäsuhteen muodostuminen edistää osaltaan asiakkaan tilannetta ja tukee asiakasta elämänmuutoksessa.fi
dc.format.extent30
dc.language.isofi
dc.subject.otherasiakas-työntekijäsuhde
dc.titleKohtaaminen ja vuorovaikutus sosiaalityössä : asiakkaan oikeus hyvään kohteluun
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103011800
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysokohtaaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record