Show simple item record

dc.contributor.advisorSimula, Mikko
dc.contributor.authorPosio, Seriina
dc.date.accessioned2021-03-01T06:38:00Z
dc.date.available2021-03-01T06:38:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74424
dc.description.abstractJatkuvasti kasvanut ympäristö- ja ilmastokeskustelu sekä kestävän ajattelun vaaliminen ovat ulottuneet myös liikuntasektorille ja suomalaiseen jalkapalloon. Useat liikunta-alan organisaatiot, kuten Suomen Palloliitto ovat tehneet ympäristöpoliittisia linjauksia ja laatineet aihepiiriä käsitteleviä asiakirjoja. Toistaiseksi saatavilla on niukasti tietoa siitä, miten nämä toimenpiteet ovat vaikuttaneet liikunta-alan toimijoiden ympäristöasenteisiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomen Palloliiton henkilökunnan, luottamushenkilöiden, seurojen edustajien ja pelaajien ympäristöasenteita, ympäristötietoisuutta sekä kestävään kehitykseen liittyviä odotuksia. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, kuinka kestävä kehitys ja ympäristöaiheet näkyvät liiton henkilökunnan organisaatiokulttuurissa. Tutkimuksen avainkäsitteitä olivat ympäristöpolitiikka, -hallinta -asenteet, -tietoisuus sekä organisaatiokulttuuri. Kirjallisuuskatsauksessa muodostettiin yleiskuvaus yhteiskunnallisten ympäristökysymysten ja ympäristöhallinnan kehittymisestä sekä syvennyttiin organisaatiokulttuurin muutokseen. Empiirisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta ja tuloksia analysoitiin sekä määrällisin että laadullisin metodein. Tulosten mukaan kaikkien vastaajaryhmien ympäristöasenteet olivat korostuneen ympäristömyönteisiä, mikä vahvisti aikaisempia ympäristöasenteita kartoittavien tutkimusten tuloksia. Seurojen edustajien ja pelaajien ympäristöhuoli oli kuitenkin vielä hieman korkeampaa kuin liiton henkilökunnan ja luottamushenkilöiden. Selkeästi suurin osa vastaajista piti tärkeänä, että SPL:ssa kiinnitetään huomiota ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen tulevaisuudessa, ja että liitto toimii kestävän kehityksen edistämiseksi. Tutkimustulosten mukaan ympäristömyönteiset asenteet korreloivat heikosti ympäristövastuullisten toimien kanssa. Tutkimuksessa ei havaittu merkkejä siitä, että SPL:n ympäristöhallinnan toimenpiteet olisivat olennaisesti vaikuttaneet liiton organisaatiokulttuuriin. Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää seuraava Suomen palloliiton ympäristöhallinnan kehittämistä koskeva toimenpidesuositus: Jatkossa huomiota tulisi kiinnittää liiton henkilökunnan koulutukseen, ympäristömyönteisen keskustelukulttuurin kehittämiseen sekä ympäristöaiheiden sisällyttämiseen sidosryhmäviestintään.fi
dc.description.abstractThe ever-growing debate on the environment, climate, as well as the fostering of sustainable thinking, has all eventually extended to the sports sector and Finnish football. Several sports organisations like Football Association of Finland have made environmental policies and published documents on the subject. So far, little information is available on how these measures have affected the environmental attitudes of those involved in the sports sector. The goal of this research is to identify the environmental awareness, expectations and attitudes corresponding to the sustainable development of the Finnish Football Association, its staff, trustees, club representatives and players. This research can be used to find out how sustainable development and environmental issues are seen in the organisation's organisational culture. An assessment is made of how the environmental policies and societal commitments are perceived in the attitudes and awareness of staff and stakeholders. Key concepts are environmental policy, environmental attitudes and awareness, and the concept of organizational culture. The literature review provides an overview of the development of social environmental issues and environmental management, as well as the change in organizational culture. As a data collection method for empirical research, a quantitative questionnaire was used, and the results were analysed by using both quantitative and qualitative methods. According to the results, the environmental attitudes of all groups of respondents were highly positive which confirmed the results of previous national surveys of environmental attitudes. However, the environmental concerns of the club representatives and the responses from players were even more positive compared to those of union staff and trustees. Preventing climate change in the future and paying attention to environmental protection was considered important by most of the respondents, who are also expecting the FAF to work actively towards these matters. According to the research results, environmentally friendly attitudes are weakly correlated with environmentally responsible measures. The results of the study did not show that FAF's environmental management had yet extended to the staff's organizational culture. In the future, attention can be paid to training of the association's staff, development of an environmentally friendly discussion culture and inclusion of the environmental issues in all stakeholder communications.en
dc.format.extent206
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherympäristöhallinta
dc.titleYmpäristöhallinta osana Suomen Palloliiton organisaatiokulttuuria
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103011792
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysoympäristönsuojelu
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysoluottamushenkilöt
dc.subject.ysoympäristöasenteet
dc.subject.ysoympäristötietoisuus
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysoympäristö
dc.subject.ysojalkapallo
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record