Recent Submissions

 • Kielenoppija tarvitsee tuekseen kielitietoisuutta ja yhteisiä tekoja 

  Intke-Hernandez, Minna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Kielenoppimista on totuttu pitämään lähtökohtaisesti yksilön tehtävänä. Todellisuudessa siihen kuitenkin tarvitaan kielitietoisia yhteisöjä, joissa jokainen ihminen kohdataan niine kielellisine ja kulttuurisine resursseineen, ...
 • Mitä muuta tiedonalan kieli on kuin sanastoa? : kuinka lähestyä tiedonalojen kielioppia 

  Satokangas, Henri; Tiermas, Anne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Kielitietoisuus on jo pitkään ollut näkyvässä asemassa opetussuunnitelmissa, opettajankoulutuksessa ja opetusta koskevassa keskustelussa. Ajatus siitä, että jokainen opettaja on myös oppiaineensa kielen opettaja, tunnetaan ...
 • Kannustava palaute ja opettajan arviointityö lukion kieltenopetuksessa 

  Mäkipää, Toni; Hildén, Raili (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Tämä teksti perustuu väitöskirjatutkija Toni Mäkipään ja apulaisprofessori Raili Hildénin artikkeliin What Kind of Feedback is Perceived as Encouraging by Finnish General Upper Secondary School Students?. Artikkeli on osa ...
 • Kielenoppiminen on kaikkien oikeus 

  Vaarala, Heidi; Riuttanen, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
 • Aikuinen(kin) tarvitsee monenlaista kirjoittamista 

  Honko, Mari; Sulkunen, Sari; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Lukutaitoa on tutkittu pitkään monista eri näkökulmista, ja säännöllisesti saamme lukea mediassa laajojen lukutaitotutkimusten tuloksista. PIRLS- ja PISA-tutkimukset kertovat suomalaislasten ja -nuorten lukutaidosta ...
 • Decolonizing English Language Pedagogy : A Study of Cultural Aspects in English Language Coursebooks and Teachers’ reflections in Pakistan 

  Ali Shah, Waqar (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Language does not exist in a vacuum; it is deeply rooted in the structures reflecting and carrying dominant ideologies and social values. Likewise, foreign language teaching does not aim at a mere transmission of linguistic ...
 • Kohti monikielistä akateemista asiantuntijuutta : yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä kielenoppimisesta 

  Pirhonen, Hillamaria (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Tässä artikkelissa tarkastelen ensimmäisen vuoden yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden käsityksiä kielenoppimisesta ja omasta toimijuudestaan. Kuvailen tutkimuksen lisäksi Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen ...
 • Kulttuurisen lukutaidon oppimisohjelma : työkaluja empatian ja vuoropuhelun opettamiseen ja oppimiseen 

  Lähdesmäki, Tuuli (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Nykymaailmassa tarvitaan kulttuurista lukutaitoa eli taitoa toimia vuorovaikutteisesti ja empaattisesti osana kulttuurisesti monimuotoisia yhteisöjä. Artikkelissa pohditaan, mitä kulttuurinen lukutaito tarkoittaa, miksi ...
 • Konekäännösten käyttö kieltenopetuksessa edellyttää avointa keskustelua ja koulutusta 

  Aronen, Hanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Käsittelen tässä artikkelissa konekäännösohjelmien käyttöä apuvälineenä kielten opintojaksoilla korkeakoulussa. Apuvälineiden käyttöä ei liene tarkoituksenmukaista kieltää kielten opetuksessa, mutta opiskelijoilta ei ...
 • Kuurot maahanmuuttajaopiskelijat Suomen kotoutumiskoulutuksessa 

  Sivunen, Nina; Juva, Petra (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Käsittelemme artikkelissa kuurojen maahanmuuttajien opiskeluun ja kotoutumiseen liittyviä haasteita Suomessa. Artikkelimme pohjautuu Sivusen väitöskirjatutkimukseen, jossa hän tutkii kuurojen turvapaikanhakijoiden kokemuksia ...
 • Kieli demokratiakasvatuksen ytimessä : silta ylitettäväksi 

  Inha, Karoliina; Honkala, Satu; Kuukka, Katri; Mattila, Paula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Demokratia voi hyvin tai huonosti kielen varassa. Monet demokratiaa rapauttavat ilmiöt rikkovat vuorovaikutusta, jota tuotetaan kielellä. Silti kieli- ja demokratiataitojen edistäminen kulkee erillisiä polkuja, erillisten ...
 • Miksi korkeakoulutettu maahanmuuttanut ei pääse yliopistoon? : yhdenvertaisuutta etsimässä 

  Virtanen, Aija; Reiman, Nina; Lehtonen, Tuija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Eri tulkinnat yhdenvertaisuudesta ja sen täyttymisestä vaikuttavat siihen, kenellä on pääsy yliopisto-opintoihin. Samaa kaikille -ajattelu rajoittaa tukitoimien kohdentamista tietylle ryhmälle ja sysää vastuun hakukelpoisuuden ...
 • Kolmas sektori sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja monikielisyyden tukipilarina : Paremmin Yhdessä ry tukemassa opettajaopiskelijoiden valmiuksia 

  Cordoba, Piia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Monikielisiä opiskelijoita on Suomessa yhä enemmän, ja opettajankoulutuksen tulisi vastata tähän ilmiöön antamalla opettajaksi opiskeleville valmiudet monikielisten oppijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen heidän tarpeidensa ...
 • Kieli-ideologiat ovat läsnä koulussakin 

  Niemelä, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Tutkin väitöskirjassani, miten koululaiset ja luokanopettajaksi opiskelevat kuvaavat suomea eli millaisia kieli-ideologioita heillä on suomen kielestä. Olen hyödyntänyt tutkimusaineistona heidän tekemiään piirustuksia, ...
 • Multilingual Native Language Lesson, a Pilot Project in Tuusula, Finland 

  Airto, Pipsa; Aksinovits, Larissa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  The article concentrates on the instruction of native languages in Finland. First, a general overview and a brief history are presented. In the second part, the focus is on a pilot project of multilingual native language ...
 • Monikielinen pedagogiikka sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäjänä – käytännön ideoita opettajille 

  Alisaari, Jenni (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Monikielinen pedagogiikka on tärkeä osa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista koulumaailmassa (García, 2009). Suomessa monikielinen pedagogiikka on kuitenkin vasta kehityksensä alkuvaiheessa: opettajilla on pääosin ...
 • Racial Trauma, Language Use and Biases : A Reflection on Harmful Practices in Education 

  Heywood, Renée (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  There is an African proverb that says if a child is not embraced by its community, it will burn it down to feel its warmth. The lives of people of color are often depicted based on racial and linguistic stereotypes creating ...
 • Nothing just-is. The depiction of socio-economic (in)justice in ELT coursebooks and its implications for young learners 

  Alter, Grit (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  One of my fields of research is coursebook analysis. I consider coursebooks to be much more than only teaching materials for specific subjects. Coursebooks also represent what a society considers to be worthy of being ...
 • Suomalaisen viittomakielen täydennyskoulutusta kehittämässä 

  Kronqvist, Antti; Jantunen, Tommi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskus toteutti vuosina 2018–2020 OKM-rahoitteisen Suomalaisen viittomakielen opetuksen kehittämishankkeen. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin täydennyskoulutusta viittomakielen ...
 • Näkökulmia nuorten monikielisyyteen ja Suomen kielivarantoon 

  Kalliokoski, Jyrki; Lehtimaja, Inkeri; Nissilä, Leena; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)

View more