Show simple item record

dc.contributor.advisorLehtinen, Esa
dc.contributor.authorKoskelo, Anna-Kaisa
dc.date.accessioned2021-01-14T07:47:40Z
dc.date.available2021-01-14T07:47:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73606
dc.description.abstractTutkielman tavoitteena on selvittää, millä tavalla Sanna Marin hallituksesta keskustellaan Twitterissä Marinin nimittämisen jälkeen joulukuussa 2019. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä Marinin hallituksessa on ensimmäis-tä kertaa vuoden 2007 jälkeen naisenemmistöinen ministerijakauma. Marinin nimittäminen pääministeriksi aiheutti paljon keskustelua myös monissa eri medioissa. Tutkimusongelmaa lähestytään kolmella tutkimuskysymyksellä: 1) Millaisia diskursseja uutta hallitusta koskevassa keskustelussa on löydettävissä? 2) Millaisin kielellisen keinoin diskursseja rakennetaan? 3) Millaista vastakkainasettelua tviittien välillä syntyy? Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii kriittinen diskurssintutkimus sekä systeemis-funktionaalinen kieliteoria. Näiden lisäksi tutkimukseni tärkeisiin käsitteisiin kuuluuvat diskurssit, jotka ovat tunnistettavissa olevia tapoja merkityksellistää sekä kuvata asioita ja ilmiöitä. Systeemis-funktionaalinen kieliteo-ria selittää merkitysten kielellistä rakentumista. Tutkimuksen aineistona on 100 tviittiä, jotka ovat julkaistu Twitterissä joulukuussa 2019. Tviitit ovat haet-tu käyttämällä Twitterin tarkennetun haun toimintoa. Analyysissa hyödynnetään systeemis-funktionaalisen kieliteo-rian metafunktioista erityisesti ideationaalista sekä interpersoonaista metafunktiota. Analyysin tarkastelun kohteena ovat prosessityypit eli lausetyypit, sanavalinnat, modaalisuus sekä lauseiden ja lausekkeiden väliset suhteet. Tviiteissä, jotka koskevat Sanna Marinin uutta hallitusta rakentuu neljä päädiskurssia, jotka ovat sukupuolta kuvaavat diskurssit, ikädiskurssi, tasa-arvodiskurssi sekä ammattitaitodiskurssi. Näiden lisäksi sukupuolta kuvaa-vat diskurssit on jaettu kolmeen eri alakategoriaan, jotka ovat tytöttelydiskurssi, naiset suunnannäyttäjinä -diskurssi sekä sukupuolten vastakkainasettelu -diskurssi. Diskursseja rakennetaan sekä negatiivissävytteisesti että positiivissävytteisesti. Monien diskurssien sisällä esiintyy vastakkainasettelua. Tulokset kertovat yhteiskunnan tasa-arvon tilasta sekä sukupuolittuneiden rakenteiden hitaasta murtumisesta.fi
dc.format.extent76
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othersysteemis-funktionaalinen kieliteoria
dc.subject.otherSanna Marin
dc.titleSanna Marinin hallituksen diskurssit Twitterissä joulukuussa 2019
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101141084
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysohallitukset (valtiot)
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysoTwitter
dc.subject.ysodiskurssintutkimus
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysokielenkäyttö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record