Show simple item record

dc.contributor.advisorOnkila, Tiina
dc.contributor.authorLainpelto, Emily
dc.date.accessioned2020-12-17T13:30:27Z
dc.date.available2020-12-17T13:30:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73307
dc.description.abstractJotta ihmiskunnalla olisi mahdollisuus selvitä sen suurimmasta haasteista ja pitää ilmaston lämpeneminen 1,5 ºC esiteollisen tason yläpuolella, on yritysten joka puolella maailmaa tehtävä osansa kehittämällä omaa toimintaansa ympäristön kannalta kestäväksi. Yksi laajasti käytetty tapa kehittää toimintaa ympäristön kannalta kestävämmäksi on jalkauttaa käyttöön ympäristöjärjestelmä. Jotta ympäristöjärjestelmän jalkautus olisi onnistunutta, tarvitsee henkilöstön sitoutua siihen. Tämä Pro Gradu -tutkielma tutkii johtamiskäytäntöjä henkilöstön sitouttamiseksi ympäristöjärjestelmään, kun sitä jalkautetaan käyttöön yrityksessä. Tämän vuoksi tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu muutosjohtamisen ja henkilöstön sitoutumisen kirjallisuudesta. Molemmat näistä aloista ovat laajasti tutkittuja, mutta koska organisaatiokonteksti on aina kehittyvä, on muutosjohtamisen ja henkilöstön sitouttamisen käytäntöjen tutkiminen merkityksellistä yhä tänäpäivänä. Tämä tutkimus tähtää tuottamaan tietoa tehokkaista johtamiskäytännöistä henkilöstön sitouttamiseksi yrityksen ympäristöjärjestelmään työntekijöiden ja johtajien näkökulmasta. Tutkimus on suoritettu laadullisena tutkimuksena ja aineisto on kerätty kymmenellä työntekijöiden ja johtajien osittain jäsennellyllä haastattelulla tutkitussa yrityksessä. Aineisto on analysoitu teema-analyysin avulla, ja tuloksia on verrattu aikaisempiin tutkimustuloksiin. Teema-analyysissa on kehitetty teemoja kolmessa kategoriassa: (1) tehokkaat johtamiskäytännöt henkilöstön sitouttamiseksi, (2) esteet sitoutumiselle muutokseen, ja (3) muut tunnistetut henkilöstön sitoutumiseen vaikuttavat tekijät. Kehitetyt teemat päätuloksille, tehokkaille johtamiskäytännöille henkilöstön sitouttamiseksi, ovat johdon havaittu sitoutuminen, mahdollisuus vaikuttaa, vahva vuorovaikutus, selkeät toimintaohjeet, järkevät perustelut ja käytännön mahdollisuudet. Tutkimuksen tulosten pohjalta ehdotuksia johtamiskäytännöille on tehty ja mahdollisuuksia tulevaisuuden tutkimukselle esitetty.fi
dc.description.abstractFor humankind to have a fighting chance in overcoming its biggest obstacles and keeping climate warming to 1,5 ºC above pre-industrial levels organizations all around the world need to do their part by evolving to be environmentally sustainable in their own operations. One widely used way to implement environmental sustainability in an organization is to implement an environmental management system. And in order for a company to successfully implement an environmental management system, it needs to have its employees committed to environmental management. This thesis studies managerial practices for creation of employee commitment when an environmental management system is first being implemented, and therefore the theoretical framework of this study consists of change management and employee commitment literature. Both of these fields have been widely researched, but since organizational context is ever evolving, studying practices of change management and employee commitment is relevant even today. The aim of this study is to provide insight considering managerial practices for the creation of employee commitment towards environmental management from perspectives of both employees and managers. This study was conducted using a qualitative research method, and the data was collected through ten semi-structured interviews of employees and managers in the case company when an environmental management system was being implemented. The data has been analysed using thematic analysis. In the thematic analysis themes have been developed in three categories: (1) effective managerial practices for employee commitment, (2) barriers for commitment to change, and (3) other identified factors of employee commitment. The developed themes for the main research findings, effective managerial practices for employee commitment, are perceived managerial commitment, possibility to influence, strong communication, clear instructions, sensible reasoning, and practical possibilities. From the findings of this study, suggestions for managerial practices are concluded and possibilities for future research presented.en
dc.format.extent80
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otheremployee commitment
dc.subject.othermanagement
dc.titleEffective managerial practices for creation of employee commitment towards environmental management
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012177253
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysoympäristönhoito
dc.subject.ysoleadership (activity)
dc.subject.ysoemployees
dc.subject.ysomanagers and executives
dc.subject.ysoenvironmental management
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record