Show simple item record

dc.contributor.advisorTaipale, Sakari
dc.contributor.advisorTanskanen, Jussi
dc.contributor.authorTykkyläinen, Riina
dc.date.accessioned2020-12-17T07:35:05Z
dc.date.available2020-12-17T07:35:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73272
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ympäristönäkökohdat huomioidaan julkisen sektorin elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen hankinnoissa. Tarkastelen aihetta elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyvien ympäristökriteerien avulla. Tutkin ensinnäkin, millaisia ympäristökriteeriluokkia elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen hankinta-asiakirjoissa esiintyy, kuinka paljon ympäristökriteerejä on ja mitkä ovat niistä yleisimpiä. Lisäksi selvitän, eroaako elintarvike- ja ruokapalveluhankintoihin sisällytettyjen ympäristökriteerien määrä riippuen hankinnan arvosta, kohderyhmästä, tilaajasta tai hankinnan tilaajana olevan kunnan tai kaupungin koosta. Tutkimus sijoittuu vihreitä julkisia hankintoja käsittelevälle tutkimuskentälle ja sen lähtökohtana on nykyisen elintarvikejärjestelmän ekologinen kestämättömyys. Tutkimusaineisto koostuu yhteensä 44:n elintarvike- ja ruokapalveluhankinnan tarjouspyyntöasiakirjoista. Hankinta-asiakirjat on julkaistu HILMA-tietokannassa 23.10.2018 ja 30.1.2020 välisenä aikana. Aineiston analyysissa hyödynnän tekstiaineiston koodausta, joka mahdollistaa hankinta-asiakirjojen kaltaisen tekstiaineiston kvantifioinnin ja tilastollisen käsittelyn. Tilastollisena analyysimenetelmänä käytän ristiintaulukointia. Elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoille asetetut ympäristövaatimukset jäsentyivät aineistolähtöisen koodauksen myötä 16:een eri ympäristökriteeriluokkaan. Kaikkein yleisimmin hankinta-asiakirjoissa esiintyvä ympäristökriteeriluokka oli ”luonnonmukaisten tai GMO-vapaiden tuotteiden käyttäminen”. Analyysissa kävi ilmi, että raaka-aineisiin ja tuotantotapoihin liittyvät ympäristökriteerit olivat hankinta-asiakirjoihin sisällytetyistä ympäristövaatimuksista kaikkein yleisimpiä. Toiseksi eniten tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyi toimittajan tai palveluntuottajan omiin toimintatapoihin liittyviä ympäristökriteerejä. Keskimääräinen elintarvike- ja ruokapalveluhankintoja kohden sisällytettyjen ympäristökriteeriluokkien lukumäärä oli viisi. Ristiintaulukoinnin tulosten perusteella hankinnan arvolla, tilaajalla sekä hankinnan tilaajana olevan kunnan koolla on vaikutusta hankinnalle asetettujen ympäristökriteerien määrään. Eniten ympäristökriteerejä esiintyi kalliimmissa (2 000 000 euroa tai yli) sekä suurempien kuntien (40 000 asukasta tai yli) tekemissä hankinnoissa. Eri hankintayksiköiden laatimista tarjouspyynnöistä eniten ympäristökriteerejä sisältyi valtion ja kaupunkien tekemiin tarjouspyyntöihin.fi
dc.format.extent97
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherjoukkoruokailu
dc.titleYmpäristökriteerit julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa : tarkastelussa tarjouspyyntöasiakirjat
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012177206
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoekologisuus
dc.subject.ysojulkiset hankinnat
dc.subject.ysoelintarvikkeet
dc.subject.ysojulkinen sektori
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysokilpailuttaminen
dc.subject.ysoateriapalvelut (sosiaalipalvelut)
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record