Show simple item record

dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.advisorAlanen, Riikka
dc.contributor.authorKantonen, Kati
dc.date.accessioned2020-12-09T10:56:02Z
dc.date.available2020-12-09T10:56:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73058
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tehtävänä oli kuvata kuinka luokanopettajaksi opiskelevat ovat kasvaneet opettajiksi Jyväskylän yliopiston ilmiölähtöisen luokanopettajakoulutuksen aikana. Tutkimuksessani tavoite oli luoda kuvaus siitä, kuinka luokanopettajaopiskelijoiden opettajuus kehittyi ensimmäisestä opintovuodesta viimeiseen sekä millaiset kokemukset heidän koulutuksestaan olivat heille merkityksellisiä. Tavoite oli kuvailla Jyväskylän yliopiston ilmiölähtöisessä luokanopettajakoulutuksessa vuosina 2015-2020 opiskelleiden, tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden kokemuksia tältä ajanjaksolta. Tutkimus toteutettiin narratiivisin menetelmin. Tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijoiden kokemuksia ja kehitystä kuuden luokanopettajaksi opiskelevan kertomuksen kautta. Näin tutkimuksessa saatiin syväluotaava ja yksityiskohtainen kuva opiskelijoiden kokemuksista ja ajatuksista. Tutkimuksen tulokset osoittivat, kuinka viiden vuoden aikana opinnot tarjosivat kokemuksia laidasta laitaan. Osa kokemuksista sai opiskelijat pohtimaan omaa ammatin valintaa, kun taas osa kokemuksista rohkaisi, kannusti ja motivoi opiskelijoita. Ilmiölähtöinen opettajankoulutus ohjasi opiskelijoita tarkastelemaan kriittisesti ja jopa kyseenalaistamaan oppimiaan asioita koko koulutuksen ajan. Opiskelijoiden opettajuuden kehittymiselle tärkeää oli omien reflektiotaitojen kehittyminen koulutuksen aikana. Tämä tutkimus lisäsi tietoa opiskelijoiden kokemuksista opettajaksi kasvamisesta, opettajuuden kehittymisestä sekä ilmiölähtöisestä opettajankoulutuksesta Jyväskylän yliopistossa.fi
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherilmiölähtöisyys
dc.subject.otherJyväskylän yliopisto
dc.titleOkei, mä pystyn tähän : luokanopettajaksi opiskelevien kokemuksia opettajaksi kasvamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012096999
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysokokemukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record