Show simple item record

dc.contributor.advisorLahti, Malgorzata
dc.contributor.authorLoippo, Liisa
dc.date.accessioned2020-11-27T12:26:53Z
dc.date.available2020-11-27T12:26:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72859
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia ja luoda parempi käsitys siirtotyöläisten työhyvinvoinnin kehityksestä viestinnällisten käytäntöjen kautta vuokratyössä. Tämä toteutettiin analysoimalla siirtotyöläisten ja vuokratyöfirmojen edustajien käsityksiä interpersonaalisen viestinnän ja työhyvinvoinnin välisistä yhteyksistä heidän työyhteisössään. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin tapoja tukea siirtotyöläisten viestinnällisiä kokemuksia suomalaisessa vuokratyössä. Tämän pro gradun tutkimuskysymys on: ’Millaisia mielikuvia siirtotyöläisillä ja vuokratyöfirmojen edustajilla on interpersonaalisen viestinnän ja työhyvinvoinnin välisistä yhteyksistä siirtotyössä?'. Tutkimus toteutettiin laadullisesta näkökulmasta, tiedonkeruumenetelmänä puolistrukturoidut haastattelut ja analyysimenetelmänä konstruktivistinen ankkuroitu teoria (constructivist grounded theory). Kaiken kaikkiaan haastatteluja suoritettiin viisi, joista kolme oli siirtotyöläisten ja kaksi muuta vuokratyöfirmojen edustajien kanssa. Valmiiden haastattelujen analyysin avulla kehitettiin malli viestinnällisestä työhyvinvoinnista. Tulokset ryhmiteltiin kuuteen luokkaan, joiden havaittiin rakentavan työhyvinvointia viestinnän kautta. Nämä luokiteltiin jäsenyydeksi, yhteistyöksi, autonomiaksi, tueksi, tiedonkuluksi ja jatkuvuudeksi. Luokkien väliset yhteydet osoittavat, että siirtotyöläisten yleinen työhyvinvointikokemus perustuu näiden luokkien yhtäaikaiseen toteutukseen. Kaiken kaikkiaan siirtotyöläiset kokivat työhyvinvointinsa myönteisenä. Esitetyt havainnot jaettiin suomalaiselle vuokratyöfirmalle, jonka kanssa tutkimus toteutettiin yhteistyössä. Tulokset tarjoavat vuokratyöfirmalle katsauksen Suomeen saapuvien siirtotyöläisten kokemuksista sekä käytännön ehdotuksia viestintäkäytäntöihin.fi
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis was to research and gain a better understanding of the development of migrant employees’ wellbeing at work through communicative practices in temporary agency employment. This was done by analyzing migrant workers’ and employment agency representatives’ perceptions of the connections between interpersonal communication and workplace wellbeing in their work community. Additionally, the present study seeks ways to support the communicative experiences of migrant temporary agency workers in the Finnish sector of temporary agency work. The presented research question is: ‘What perceptions do migrant workers and employment agency representatives have of the links between interpersonal communication and wellbeing in temporary migrant work?’. The research was done from a qualitative stance, with semi-structured interviews as a data collection method and constructivist grounded theory (CGT) approach for data analysis. Altogether five interviews were conducted, three with migrant workers and two with employment agency representatives. These individuals were either employed at or recruiting workers for a tourist resort in Finnish Lapland. A model of Communicative Workplace Wellbeing was developed through an analysis of the completed interviews. The findings were grouped into six categories which were perceived to construct wellbeing at work through communication. These were termed membership, cooperation, autonomy, support, information flow and continuity. The connections between these categories illustrate that the general experience of workplace wellbeing for migrant workers is built on the collaborative presence of these categories. Overall, the interviewed migrant workers perceived their workplace experiences as positive. The presented findings were shared with a Finnish temporary employment agency working in cooperation with this research. The findings present the employment agency with a review of the migrant workers’ experiences who arrive to Finland along with practical suggestions for future communication practices.en
dc.format.extent114
dc.language.isoen
dc.subject.othertemporary agency employment
dc.subject.othertemporary agency workers
dc.subject.otherwork-related migration
dc.subject.otherconstructivist grounded theory
dc.subject.othermääräaikainen vuokratyö
dc.subject.othervuokratyöntekijät
dc.subject.othertyöhön liittyvä muuttoliike
dc.subject.otherkonstruktivistinen ankkuroitu teoria
dc.titleConstructing workplace wellbeing through interpersonal communication : migrant workers in Finnish agency work
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011276823
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineIntercultural Communication (maisteriohjelma)fi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Intercultural Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3134
dc.subject.ysokeskinäisviestintä
dc.subject.ysovuokratyö
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysosiirtotyöläiset
dc.subject.ysovuokratyö
dc.subject.ysotyövoimatoimistot
dc.subject.ysokulttuurienvälinen viestintä
dc.subject.ysointerpersonal communication
dc.subject.ysotemporary agency work
dc.subject.ysowell-being at work
dc.subject.ysomigrants
dc.subject.ysomigrant workers
dc.subject.ysotemporary agency work
dc.subject.ysoemployment agencies
dc.subject.ysointercultural communication


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record