Show simple item record

dc.contributor.advisorTuunanen, Tuure
dc.contributor.authorKoitola, Roope
dc.date.accessioned2020-11-27T12:20:29Z
dc.date.available2020-11-27T12:20:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72857
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan arvon yhteisluontia ja sen vaikutuksia palvelun käytön jatkuvuuteen Lassila & Tikanojan jätehuollon raportointi- ja johtamispalvelu Ympäristönetissä. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää mitkä tekijät Ympäristönetissä mahdollistavat tai haittaavat arvon yhteisluontia sekä mitkä tekijät Ympäristönetissä vaikuttavat positiivisesti palvelun käytön jatkuvuuteen. Tutkimustuloksia hyödynnetään Ympäristönetin kehityksessä erityisesti palvelun ilmaisen kokeilujakson asiakaspysyvyyden osalta. Tutkielma koostuu teoriaosuudesta ja empiirisestä tutkimuksesta. Teoriaosuus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa määritellään tutkimuksen kannalta keskeisimmät käsitteet ja tutustutaan arvon yhteisluontiin ja palvelun käytön jatkuvuutta käsitteleviin viitekehyksiin ja malleihin. Teoriaosuuden lopussa kirjallisuuskatsauksen perusteella luodaan tutkimusta ohjaamaan arvon yhteisluonnin ja palvelun käytön jatkuvuuden teorioita yhdistävä viitekehys. Empiirisessä tutkimuksessa observoitiin ja haastateltiin Ympäristönetin käyttäjiä. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että Ympäristönetin arvon yhteisluonnin mahdollistavat ja käytön jatkuvuuteen positiivisesti vaikuttavat tekijät olivat suurelta osin samoja. Arvon yhteisluonnin mahdollistavia ja käytön jatkuvuuteen positiivisesti vaikuttaneita tekijöitä olivat palvelun helppokäyttöisyys, odotukset käyttöä kohtaan ja niiden realisoituminen, hyödyllisyys ja tyytyväisyys käyttöön. Ympäristönetin arvon yhteisluontia haittaavia tekijöitä olivat tukitoimintojen puute, epärealistiset odotukset ja datan saatavuuden viive. Tutkimuksen tulokset olivat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa.fi
dc.description.abstractThis master's thesis examines value co-creation and its effects on usage continuation in Lassila & Tikanoja's waste management reporting and management service Ympäristönetti. The aim of the study is to understand which factors in Ympäristönetti enable or hinder value co-creation and which factors have a positive effect on usage continuation of the service. The research results will be utilized in the development of the Ympäristönetti, especially to enhance customer retention of the free trial period of the service. The thesis consists of a theoretical part and empirical research. The theory part has been implemented as a literature review, which defines the most important concepts for the research and introduces frameworks and models regarding value co-creation continuation of service usage. At the end of the theory section, a reference framework combining theories value co-creation and service usage continuation is created to guide the research on the basis of the literature review. The empirical study observed and interviewed users of the Ympäristönetti. As a result of the study, it was found that the factors in Ympäristönetti that enable value co-creation and that have a positive effect on the usage continuation were largely the same. Factors enabling value co-creation and positively influencing the usage continuation were ease of use of the service, expectations for use and realization of those expectations, usefulness and satisfaction with use. Factors hindering value co-creation in Ympäristönetti were lack of support functions, unrealistic expectations and delays in data availability. The results of the study, with a few exceptions, were in line with the previous study.en
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.otherarvon yhteisluonti
dc.subject.otherpalvelulähtöinen ajattelu
dc.subject.otherkäytön jatkuvuus
dc.titleArvon yhteisluonti Ympäristönetissä ja sen vaikutukset käytön jatkuvuuteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011276821
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysopalvelut
dc.subject.ysoarvo
dc.subject.ysoarvonluonti
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record