Show simple item record

dc.contributor.advisorHahn, Judit
dc.contributor.authorEela, Lauri
dc.date.accessioned2020-11-02T06:13:53Z
dc.date.available2020-11-02T06:13:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72418
dc.description.abstractEtäopetus on kasvava opetustapa, jolla on pitkä historia ja jonka vaikutuksia kieltenoppimiseen on maailmalla laajasti tutkittu. Tämä kiinnostus etäopetuksen vaikutuksista erityisesti kielten opetukseen on perusteltua johtuen vuorovaikutuksen keskeisyydestä kieltenoppimisessa. Kommunikaatio on kieltenopetuksessa paitsi opetuksen väline, myös sen kohde. Kun tuo kommunikaatio tapahtuu teknologian välityksellä, on sillä vaikutusta niin opetuksen sisältöön kuin opetuksen kannalta parhaisiin sosiaalisiin ja pedagogisiin ratkaisuihin. Suomessa tutkimusta etäopetuksesta on tehty verrattain vähän ja sen vaikutuksista kieltenopetukseen sitäkin vähemmän. Opettajakoulutus on Suomessa yliopistotasoinen koulutus, mutta moni suomalainen yliopisto ei tutkimuksen tekohetkellä tarjoa etäopetuskoulutusta kieltenopettajaksi opiskeleville. Tämä tutkimus kartoittaa minkälaisia asenteita ja oletuksia yhden suomalaisen yliopiston kieltenopettajaksi opiskelevilla opiskelijoilla on etäopetusta kohtaan ja kuinka hyvin nämä vastaavat etäopetusta tehneiden englanninopettajien kokemuksia. Tarkoituksena on tutkia kuinka valmiita kieltenopettajaopiskelijat, joilla on hyvin vähän etäopetuskokemusta, tuntevat olevansa vastaamaan etäopetuksen haasteisiin ja käyttämään hyväksi siihen sisältyviä mahdollisuuksia. Tulokset osoittavat opettajien ja opiskelijoiden välillä niin yhtymäkohtia kuin eroavaisuuksiakin ja viittaavat vahvasti siihen, että kieltenopettajaopiskelijat tuntevat epätietoisuutta valmiudestaan kielten etäopetukseen. Opiskelijoiden keskuudessa oli havaittavissa joitain oletuksia etäopetuksesta, kuten kieltenoppimiseen kohdistuvan ahdistuksen vähentyminen, joita nykytutkimus ei näytä tukevan. Esiin tuli myös joitain etäopettajien mainitsemia haasteita, kuten oppilaiden vähäinen osallistuminen kontaktiopetukseen, joita opiskelijat eivät osanneet ennakoida. Lisäksi koetut mahdollisuudet nähtiin lähtökohtaisesti opiskelijoiden ja yhteiskunnan näkökulmasta, jolloin potentiaaliset pedagogiset mahdollisuudet jäivät usein havaitsematta. Tutkimus suosittelee kieltenopettajaopiskelijoille vähintään perustavanlaatuista yliopistotasoista koulutusta kielten etäopetuksesta.fi
dc.format.extent83
dc.language.isoen
dc.subject.otherFinland
dc.subject.othervideoconferencing tools
dc.subject.othercommunicative competence
dc.titleDistance foreign language education in Finland : a comparison of conceptions and attitudes toward the use of distance education tools among foreign language teacher students and distance EFL teachers
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011026459
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysokielikasvatus
dc.subject.ysoetäopetus
dc.subject.ysoteacher training
dc.subject.ysolanguage teaching
dc.subject.ysolanguage education
dc.subject.ysodistance teaching


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record