Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorSipiläinen-Ersta, Jenna
dc.date.accessioned2020-10-27T07:47:51Z
dc.date.available2020-10-27T07:47:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72351
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman aiheena on matematiikan sanalliset tehtävät alkuopetuksessa luokanopettajien näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, ymmärtää ja tulkita luokanopettajien kokemuksia sanallisista tehtävistä matematiikan opetuksessa. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään, millaisena tarinankerronta näkyy luokanopettajien kokemuksissa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa käytettiin fenomenologis-hermeneuttista lähestymistapaa. Aineisto kerättiin avoimella haastattelulla. Haastateltavana oli neljä alakoulussa työskentelevää luokanopettajaa, joilla on kokemusta al- kuopetuksesta ja erityisesti alkuopetuksen matematiikan opettamisesta. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin kartoittamalla niissä esiintyneitä teemoja. Teemojen myötä muodostui seuraavat kolme merkityskokonaisuutta: luokanopettajien kokemukset matematiikan sanallisista tehtävistä, oppilaan matemaattinen kehitys sekä erilaiset opetusmenetelmät matematiikan sanallisten tehtävien tukena. Tutkimus osoitti, että matematiikan sanalliset tehtävät koetaan edelleen haastaviksi. Haasteena alkuopetuksen sanallisissa tehtävissä koettiin oppilaiden heikko lukutaito sekä matematiikan oppikirjojen sisältämät sanalliset tehtävät, joihin oppilaiden on vaikea samaistua ja näin luoda merkityksiä. Sanallisten tehtävien opetuksen tukena luokanopettajat käyttivät paljon erilaisia eriyttäviä menetelmiä, joista yksi oli tarinankerronta. Tarinankerronta opetusmenetelmänä luo mielekkyyttä opiskeluun, mahdollistaa merkitysten luomisen sekä kehittää oppilaan matemaattista ajattelua. Tulosten perusteella voidaan todeta, että luokanopettajat kaipaavat opetukseen lisämateriaalia sanallisten tehtävien opetuksen tueksi.fi
dc.format.extent72
dc.language.isofi
dc.subject.othersanalliset tehtävät
dc.subject.othertarinankerronta
dc.titleMatematiikan sanalliset tehtävät ja niiden opettaminen alkuopetuksen opettajien kokemana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202010276400
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysoalkuopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record