Show simple item record

dc.contributor.advisorYlistö, Sami
dc.contributor.authorRissanen, Emmi
dc.date.accessioned2020-10-22T05:20:01Z
dc.date.available2020-10-22T05:20:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72293
dc.description.abstractKandidaatin tutkielmassani tarkastelen sitä, miten sosiaalinen osallisuus toteutuu pakolaistaustaisten maahanmuuttajien elämässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Aihe on ajankohtainen, sillä pakolaisten määrä on lisääntynyt Suomessa viime vuosikymmeninä, ja pakolaisten kotiutuminen puhuttaa yhteiskunnassa. Pakolaisiin liittyvä julkinen keskustelu sekä politiikka vaatisi tuekseen luotettavaa, tieteeseen pohjaavaa tietoa. Erilaiset mittaukset ja kirjallisuus osoittavat, että pakolaisten kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan ei ole sujunut ongelmitta, mutta tutkimusta siitä, mistä tämä johtuu, on ilmiön merkittävyyteen nähden suhteellisen vähän. Käsittelen aihetta sosiaalisen osallisuuden teorian kautta, sillä pakolaisia koskevassa lainsäädännössä ja kotoutumisen tavoitteissa osallisuus mainitaan toistuvasti tavoiteltavana päämääränä. Pakolaisten sosiaaliseen osallisuuteen Suomessa pureudun sosiaalisen osallisuuden kolmen asteen, uusliberalistisen pääsyn, sosiaalisesti oikeudenmukaisen osallistumisen sekä inhimillisen potentiaalin voimaantumisen kautta. Tarkasteluni perusteella pakolaisten kotoutumiseen tähtäävät toimenpiteet eivät huomioi kohderyhmän moninaisuutta ja vaihtelevia tarpeita. Niiden tulisi olla joustavampia ja räätälöitävissä jokaiselle yksilölle sopivaksi. Myös pakolaisten heikko terveys ja erityisesti mielenterveyden haasteet hankaloittavat osallisuuskehitystä. Pakolaisten työmarkkinoille integroitumattomuus on myös merkittävä ongelma, jonka ratkaisemiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Pakolaisten osallistuminen yhteiskunnassa on tällä hetkellä varsin heikkoa, ja siihen liittyy tietämättömyys omista vaikuttamisen mahdollisuuksista. Vaikka pakolaisten osallisuus on asetettu tavoitteeksi, se ei ole vielä toteutunut parhain päin. Pakolaisille kohdennettuja toimenpiteitä, sekä yleistä yhteiskunnallista ilmapiiriä pakolaisten osalliseksi tulemiseksi tulisi pyrkiä parantamaan.fi
dc.format.extent34
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalinen osallisuus
dc.titlePakolaistaustaisten maahanmuuttajien sosiaalinen osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202010226351
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysopakolaiset
dc.subject.ysotyöllistyminen
dc.subject.ysomaahanmuutto
dc.subject.ysokotoutuminen (maahanmuuttajat)
dc.subject.ysopakolaistyö
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysokotouttaminen (maahanmuuttajat)
dc.subject.ysopakolaispolitiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record