Show simple item record

dc.contributor.advisorKettunen, Tarja
dc.contributor.authorHaapa-aho, Anniina
dc.date.accessioned2020-10-19T05:47:08Z
dc.date.available2020-10-19T05:47:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72227
dc.description.abstractSuomalaisten fyysisen aktiivisuuden kehittyminen on ollut viime vuosikymmenten ajan hidasta, joskin havaittujen muutosten suunta on ollut oikea. Vietämme kuitenkin edelleen suurimman osan valveillaoloajastamme joko istuen tai makuulla. Kansalaisten liikunnan edistäminen ja liikunta-aktiivisuuden seuraaminen kuuluvat kuntien tehtäviin ja se on iso osa kuntien toteuttamaa hyvinvoinnin edistämistyötä. Toimintaa ohjaa laki, mutta kunnat päättävät liikuntaa edistävistä toimistaan pääosin itsenäisesti. Näin ollen kuntien rooli väestön liikunnan edistämisessä on hyvin olennainen ja tutkimusten mukaan kunta voikin aktiivisella toiminnallaan vaikuttaa asukkaittensa liikunta-aktiivisuuteen. Tämä pro gradu -tutkielma tarkasteli arkiliikunnan edistämistä kunnan hyvinvointijohtamisessa yhdessä suomalaisessa keskisuuressa kunnassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kunnan arkiliikunnan edistämistyön tavoitteita, päätöksenteossa käytettyä hyvinvointitietoa, sekä kunnan viranhaltijoiden kokemuksia liittyen kunnassa toteutettuun arkiliikunnan edistämistyöhön. Tutkimus oli tapaustutkimus ja siinä tarkasteltiin kunnan hyvinvointikertomus vuosilta 2013-2017, kuntastrategia vuosilta 2017-2021 ja hyvinvointisuunnitelma vuosilta 2019-2021, Kunta-Virveli -työkalun sisältämä kuntakohtainen tietosisältö sekä valmiina käyttöön saatu haastatteluaineisto kunnan viranhaltijoilta (n=3). Haastatteluaineistoa tarkasteltiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysimenetelmällä ja muita aineistoja sisällön erittelyn avulla. Tuloksista kävi ilmi, että kunnan hyvinvointijohtaminen arkiliikunnan osalta sisälsi sekä onnistumisia että haasteita. Kunnassa oli tutkimushetkellä kattavat ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Liikunnan edistämisen päätöksentekoa ohjasi kunnassa päättäjien kokemukset ja kuntalaisista saatu palaute. Avointa mittari- ja indikaattoritietoa hyödynnettiin kunnan arkiliikunnan edistämistyön päätöksenteossa vielä vähän. Kunnan strategisissa asiakirjoissa kuntalaisten arkiliikunnan edistämiseksi asetetut tavoitteet olivat tärkeitä, mutta sisällöltään vielä yleistasoisia. Lisäksi tuloksista nousi esille, että laaja yhteistyö arkiliikunnan edistämistyössä jäi kunnassa osin hyödyntämättä. Hyvinvointikertomus, kuntastrategia ja hyvinvointisuunnitelma ovat oivallisia työkaluja hyvinvointijohtamisen avuksi ja parantamiseksi, mutta niiden koko potentiaali jäi kunnassa hyödyntämättä. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää hyvinvointijohtamisen haasteiden tunnistamisessa kuntatasolla.fi
dc.description.abstractDevelopment of physical activity among Finnish population have been slow for the last decades. Nevertheless, the direction has been right. We are still spending most of the time awake either sitting or lying. Physical activity promotion of the citizens and following their physical activity belongs to work of the municipalities. It is also a big part of their welfare work. It is regulated by law, but municipalities are mostly deciding their strategies independently. Municipalities’ role in promoting physical activity is essential and it is widely known that active work of municipals’ councils influence its citizens physical activity. This study analyzed welfare management in physical activity promotion in a Finnish middle-sized municipality. The purpose of this thesis was to describe the data used in decision making, the set goals of physical activity promotion work and municipal stakeholders’ descriptions of the promotion work done in the municipality. This study was based on data consisting municipal’s welfare report 2013-2017, strategy 2017-2021, welfare plan 2019-2021, and three interviews of the municipal stakeholders. Additionally, Kunta-Virveli database were explored for its open data related to the municipality’s physical activity promotion. Interviews were analyzed with a qualitative analyze method and rest of the data were analyzed using content analysis. The results showed that the physical activity promotion in welfare management consisted challenges and success stories. Successes stories of promoting physical activity were multiple and good inside and outside sport facilities. Municipals’ decision making related to physical activity promotion based on stakeholders’ experiences and feedback from the citizens. Statistical data related to physical activity were rarely used in decision making process. In municipal’s strategic documents the written goals were important but still in very abstract level. Results also revealed lack of wide collaboration in municipals physical activity promotion. Welfare report, municipality strategy and welfare plan are good tools for welfare management, but the whole potential of those documents were not utilized in the municipality. The results of the study can be utilized in identifying challenges in welfare management in municipals.en
dc.format.extent69
dc.language.isofi
dc.subject.otherhyvinvointijohtaminen
dc.subject.othertiedolla johtaminen
dc.subject.otherliikunnan edistäminen
dc.titleArkiliikunnan edistäminen kunnan hyvinvointijohtamisessa, tapaustutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202010196287
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysotapaustutkimus
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysokunnat
dc.subject.ysoterveysliikunta
dc.subject.ysoedistäminen
dc.subject.ysohyvinvointikertomukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record