Show simple item record

dc.contributor.authorKotamäki, Kia
dc.date.accessioned2020-09-30T12:05:23Z
dc.date.available2020-09-30T12:05:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71945
dc.description.abstractValinnanvapauden laajentaminen on ollut useiden maiden terveydenhuollon uudistusten tavoitteena jo useiden vuosien ajan. Laajentamalla valinnanvapautta voidaan parantaa palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Valinnanvapauden nähdään lisäävän sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä, jonka parantamisen on osoitettu lisäävän asiakkaiden sitoutumista hoitoon. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät ovat yhteydessä valinnanvapauden hyödyntämiseen ja valinnanvapauden harkitsemiseen erikoissairaanhoidon hoitopaikan (sairaala) valinnassa. Osa tutkimukseen valikoiduista selittävistä tekijöistä on osoitettu edellytyksiksi valinnan tekemiselle. Tutkimuksen aineisto oli vuonna 2017-2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämä Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksella (Finsote) kerätty aineisto. Aineisto analysoitiin tilastomenetelmin IBM Statistics 26 –ohjelmistolla. Valinnanvapauden hyödyntämisen ja valinnanvapauden harkitsemisen eroja selittävien tekijöiden mukaan tarkasteltiin ristiintaulukoimalla ja khiin neliötestillä. Valinnanvapauden hyödyntämistä ja valinnanvapauden harkitsemista ja selittävien tekijöiden yhteyttä tarkasteltiin binäärisellä logistisella regressioanalyysilla (N = 26422). Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Suomessa valinnanvapauden hyödyntäminen ja valinnanvapauden harkitseminen erikoissairaanhoidon hoitopaikan valinnassa on melko harvinaista. Lisäksi vaihtoehtojen oleminen ja vertailukelpoinen tieto palvelujentuottajista ovat yhteydessä valinnanvapauden hyödyntämiseen ja harkitsemiseen. Tämän tutkimuksen perusteella tulisi kiinnittää huomiota siihen, että erikoissairaanhoito tarvitsevat potilaan ovat tietoisia valinnanvapauden mahdollisuudesta, heillä on todellisia vaihtoehtoja, joista valita ja riittävästi vertailukelpoista tietoa palveluntuottajista. Mikäli valinnanvapauden edellytykset eivät toteudu valveutuneen valinnan tekeminen on mahdotonta.fi
dc.format.extent63
dc.language.isofi
dc.titleValinnanvapaus erikoissairaanhoidon hoitopaikan valinnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009306020
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoerikoissairaanhoito
dc.subject.ysoterveyspalvelut
dc.subject.ysovalinnanvapaus
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysosote-uudistus
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record