Show simple item record

dc.contributor.advisorHuttunen, Suvi
dc.contributor.authorLaitinen, Anni
dc.date.accessioned2020-08-28T09:52:43Z
dc.date.available2020-08-28T09:52:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71536
dc.description.abstractVankilaelämä ja -maailma ovat monelle tuntemattomia ja vieraita. Tämän vuoksi vankilan siirtyminen keskelle kaupunkia voi aiheuttaa huolta tai jopa pelkoa paikallisissa. Torjuvasta reaktiosta käytetään nimitystä 'nimby' (engl. not in my backyard) ja ei-toivottuja hankkeita voidaan kutsua 'luluiksi' (engl. locally unwanted land use). Tutkielma etenee avaamalla ensin näitä käsitteitä ja niiden avulla syventyy taustasyihin, joihin teoriat ulkopuolisesta, poikkeavuudesta ja stigmasta tarjoavat näkökulmia. Tutkimus pohjautuu kysymyksiin mitä reaktioita avovankilan tulo jyväskyläläisissä herättää sekä mitkä tekijät vaikuttavat torjuvaan reaktioon. Tutkielma edustaa laadullista tutkimusta, ja tutkimusmenetelmänä on käytetty pääasiassa aineistolähtöistä ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Aineisto koostuu ksml.fi:n uutisista ja mielipidekirjoituksista kommentteineen ja on rajautunut loppuvuodesta 2018 vuoden 2019 loppuun. Näin ollen myös mielipiteet rajautuvat ainoastaan ksml.fi:n käyttäjiin sekä lehteen kirjoittaneisiin. Tulosten perusteella avovankilaan suhtaudutaan pääsääntöisesti positiivisesti. Torjuntareaktion voidaan katsoa syntyvän voimakkaimpana vankila-alueen välittömässä läheisyydessä asuvissa. Tulokset osoittavat, että on tärkeää huomioida vastustuksen voimakkuus sen sijaan, että tarkasteltaisiin pelkästään vastustavien mielipiteiden määrää. Ymmärrys tilankäytöllisten muutosten aikaansaamista seurauksista paikallisyhteisössä, sekä uuden yhteisön liittyessä alkuperäiseen yhteisöön edesauttaa sosiaalisesti kestävää kehitystä. Paikallisten ihmisten reaktioiden huomioiminen ja niihin varautuminen nousee tärkeäksi osa-alueeksi parempaa kaupunkisuunnittelua. Taustaltaan erilaisten ihmisten huomioiminen ja hyväksyminen puolestaan ovat päämääriä, joita tavoitellessa on ensiarvoisen tärkeää selvittää, miksi torjuntareaktio alunperin syntyy.fi
dc.format.extent37
dc.language.isofi
dc.titleMuukalainen muuttaa kaupunkiin : torjunnasta erilaisuuden hyväksymiseen : paikallisten reaktioita Jyväskylään siirtyvään avovankilaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202008285666
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysovankilat
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysopoikkeavuus
dc.subject.ysostigmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record