Show simple item record

dc.contributor.advisorWaenerberg, Annika
dc.contributor.authorLorca, Elisa Wistuba
dc.date.accessioned2020-07-03T05:25:33Z
dc.date.available2020-07-03T05:25:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71034
dc.description.abstractTiivistelmä – Abstract Maisterintutkielman tarkoituksena on tarkastella Amos Rex -taidemuseon opastusfilosofiaa, sen taustoja ja käytänteitä. Tämän esimerkin avulla pyrin tutkielmassa muodostamaan kokonaiskuvan museo-oppaan ammattitaitoon kuuluvista erilaisista rooleista, jotka toteutuvat opastuksilla suhteessa yleisöön. Opastamisen yhteys tilakokemukseen on tarkastelun kannalta yksi keskeisitä näkökulmista. Tutkielman tavoitteena on muodostaa keskustelunomainen vuoropuhelu lähdekirjallisuuden tarjoaman aineiston, tutkijan oman kokemuksen ja opastusfilosofian tarjoamien näkökulmien välille. Tutkimuskysymyksiä on kolme: Mikä on opastusfilosofian merkitys ja tavoite? Millaisia ammatillisia rooleja oppaalla on? Kuinka opastaminen liittyy tilakokemukseen? Tutkielma on toteutettu teemoitteluun pohjautuvan analyysin avulla. Tutkimuskohteena on Amos Rex -taidemuseon opastusfilosofia. Aineisto koostuu teoreettiseen aineistoon ja käytännön kokemukseen pohjautuvista näkemyksistä sekä kirjallisuudesta, jonka avulla tutkimuskohteen taustaa ja motiiveja kartoitetaan. Menetelmänä tutkimuskohteen analysoinnissa käytän avoimen vuoropuhelun käsitettä. Teoreettisena viitekehyksenä tutkielmassa ovat keskeisinä metodologisina käsitteinä moniäänisyys, yksilöllinen kokemus ja improvisaatio. Näiden käsitteiden merkityssisällöt muodostavat pohjan opastusfilosofian analyysille. Analyysin apuna käytän Mark Schepin johtaman tutkimusprojektin julkaisua Guiding is a Profession: The Museum Guide in Art and History Museums, jossa esitettyjen tulosten avulla on mahdollista arvioida opastusfilosofian pohjalta eriytettyjä oppaalle kuuluvia erilaisia ammatillisia rooleja. Tutkielman tulokset osoittivat, että Amos Rex -taidemuseon opastusfilosofia antaa esimerkin monipuolisesta oppaan ammatinkuvasta. Sen merkitys osoittautui keskeiseksi oppaan erilaisia ammatillisia rooleja analysoidessa. Opastusfilosofian analysointi osoitti, että sen tavoitteena on palvella sekä opasta, yleisöä että museota. Laajemmin opastusfilosofian edustamat arvot välittyvät oppaan kautta yhteisölliselle ja yhteiskunnalliselle tasolle. Tutkielman perusteella voidaan päätellä, että oppaan työ pohjautuu ensisijaisesti toimivan ja avoimen vuorovaikutuksen luomiseen museokävijöiden kanssa. Oppaan ammatillisiin rooleihin kuuluu yksilöllisen persoonan, asiantuntijuuden ja tiedonvälityksen, tarinankerronnan sekä mahdollistamisen (facilitator) toteuttamista. Tutkimuksen toteutumisen haasteena oli COVID-19 -pandemian aiheuttama museoiden sulkeminen, minkä takia en päässyt keräämään alkuperäisen suunnitelman mukaista aineistoa Amos Rex -taidemuseosta. Tutkimus toteutui tästä huolimatta tukeutuen tutkimuskohteen laajempaan analyysiin ja kirjalliseen aineistoon.fi
dc.format.extent76
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheropastusfilosofia
dc.subject.otherAmos Rex
dc.subject.othertarinankerronta
dc.titleAmos Rexin opastusfilosofia : näkökulmia opastamiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202007035211
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaidehistoriafi
dc.contributor.oppiaineArt Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi310
dc.subject.ysoimprovisointi
dc.subject.ysoyleisötyö
dc.subject.ysoopastus
dc.subject.ysooppaat (ammatit)
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysotaide
dc.subject.ysotaidemuseot
dc.subject.ysomuseot
dc.subject.ysomuseopedagogiikka
dc.subject.ysomuseorakennukset
dc.subject.ysokokeminen
dc.subject.ysotaidekasvatus
dc.subject.ysotaidehistoria
dc.subject.ysotaiteet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record