Show simple item record

dc.contributor.advisorKykyri, Virpi-Liisa
dc.contributor.authorAmpuja, Salla
dc.contributor.authorBrunni, Miia
dc.date.accessioned2020-06-24T04:15:46Z
dc.date.available2020-06-24T04:15:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70289
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa uutta tietoa pariterapiaistuntojen hiljaisissa hetkissä ilmenevästä arkaluonteisuudesta, sen muutoksista pariterapian alku- ja loppupään istuntojen välillä, sekä ihon sähkönjohtavuuden aktivaatiosta näissä hetkissä. Tutkimuksessa analysoitiin matalan äänienergian kohtia laadullisen sanallisen ja sanattoman vuorovaikutuksen sekä määrällisen fysiologisen tarkastelun avulla. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin asiakkaiden jälkihaastatteluja syventämään arkaluonteisuudesta saatavaa tietoa. Tutkimuksessa analysoitiin tarkasti ja monimenetelmäisesti yhteensä 35 arkaluonteiseksi tunnistettua matalan äänienergian kohtaa, jotka ilmenivät neljän eri pariterapiatapauksen alku-ja loppupään istunnossa. Havaitsimme osallistujien käyttävän arkaluonteisten aiheiden käsittelyn yhteydessä runsaasti puheen ja sanattoman vuorovaikutuksen keinoja. Matalan äänienergian kohdista voitiin tunnistaa kolme luokkaa niissä esiintyvän arkaluonteisuuden perusteella: 1) henkilökohtaisen kokemuksen kerronnassa viriävä arkaluonteisuus, 2) suhdetta koskevassa puolisoiden yhteisessä kerronnassa viriävä arkaluonteisuus, sekä 3) asiakkaan ja terapeutin vuoropuhelussa molempia puolisoita koskevassa aiheessa viriävä arkaluonteisuus. Arkaluonteisten matalan äänienergian kohtien havaittiin vähenevän alku- ja loppupään istuntojen välillä lukuun ottamatta yhtä tapausta, jossa arkaluonteisuutta sisältävien kohtien määrä kasvoi. Arkaluonteisissa matalan äänienergian kohdissa, erityisesti niiden jälkeen, havaittiin esiintyvän ihon sähkönjohtavuuden huippukohtia (n=49). Huippukohtia esiintyi osallistujista eniten asiakkailla (n=29). Ihon sähkönjohtavuuden huippukohtien määrien havaittiin vähenevän lähes kaikissa tapauksissa samanlinjaisesti matalan äänienergian kohtien kanssa. Tutkimustulosten perusteella arkaluonteisuus näytti ilmenevän monipuolisesti pariterapian hiljaisissa hetkissä. Arkaluonteisen aiheen käsittely näytti myös virittävän osallistujia kehollisella tasolla. Hiljaisissa hetkissä ilmenevän arkaluonteisuuden ymmärtäminen on tärkeää, jotta arkaluonteinen aihe tulee tunnistetuksi ja vastaanotetuksi sen herkkyyttä edellyttämällä tavalla. Arkaluonteisuus pariterapian hiljaisissa hetkissä näyttäytyy tutkimuksemme perusteella tärkeänä terapiassa vaikuttavana elementtinä, johon erityisesti terapeuttien olisi hyvä kiinnittää erityistä huomiota.fi
dc.description.abstractThis study’s purpose was to provide new information about delicacy, it’s change and electrodermal activity during the silent moments emerging in a couple therapy process. We analyzed silent moments with combined multi-modal analysis of qualitative nonverbal and verbal interaction and physiological data. Participants’ Stimulated Recall sessions were reviewed to gain more profound understanding of the experiences related to delicacy in the silent moments. Using a specific and multi-method approach, we analyzed 35 silent moments interpreted to contain delicacy which emerged in the initial and late sessions of four different couple therapy cases. We observed that participants used a variety of verbal and nonverbal interaction when discussing a delicate topic. Three categories could be identified based on observed delicacy in silent moments: 1) delicacy emerging in the narration of personal experience, 2) delicacy emerging in the couple’s shared narration of a relationship-related topic, 3) delicacy emerging in a client-therapist dialogue relating to client’s personal experience on a topic shared between the couple. The number of delicate silent moments were observed to decrease between the initial and late therapy sessions apart from one couple therapy case, in which the number of delicate silences was observed to increase. In the therapy cases presented, we observed that there was electrodermal activity during, and especially after the delicate silent moments (n=49). Comparing the clients and therapists, the electrodermal activity was particularly high in clients (n=29). It was also observed that the electrodermal activity decreased throughout the sessions in almost all of the cases. Findings presented in this study demonstrate the various ways how delicacy emerges during the silent moments in couple therapy. Discussing a delicate topic also seems to activate the participants on a physiological level. It is important to gain more understanding on delicacy in silent moments so that delicate topics can be recognized and received in a sensitive manner. Based on our findings, delicacy in the silent moments of couple therapy seems to be an important element in a therapy process, to which therapists in particular should pay special attention.en
dc.format.extent44
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherhiljaiset hetket
dc.subject.otherarkaluonteisuus
dc.subject.otherpehmeä prosodia
dc.subject.othersanallinen vuorovaikutus
dc.subject.othersanaton vuorovaikutus
dc.subject.otherihon sähkönjohtavuus
dc.titleArkaluonteisuus pariterapian hiljaisissa hetkissä, sen muutos terapiaprosessissa, sekä ihon sähkönjohtavuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006244481
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoautonominen hermosto
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysopariterapia
dc.subject.ysoiho
dc.subject.ysosähkönjohtavuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record