Show simple item record

dc.contributor.advisorRantala, Anja
dc.contributor.authorMikkonen, Anssi
dc.date.accessioned2020-06-22T12:53:13Z
dc.date.available2020-06-22T12:53:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70137
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin kvantitatiivisilla menetelmillä sitä, missä määrin erilaiset tekijät vaikeuttavat huoltajien kanssa tehtävää kasvatusyhteistyötä konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien (kveo) näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin, onko alueellisella sijainnilla, kveo:n työkokemuksella tai työpaikkakunnan koolla yhteyttä kasvatusyhteistyötä haittaaviin tekijöihin. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston ”Varhaisvuosien erityiskasvatus - varhaiskasvatuksen erityisopettajien työ ja vanhempien osallisuus” - tutkimushanketta (Rantala & Uotinen, 2012–2020). Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella vuoden 2015 aikana tutkimushankkeen vastuututkijoiden johdolla Suomen konsultoivilta varhaiskasvatuksen erityisopettajilta. Lomake lähetettiin 637 kveo:lle ja lomakkeen palauttaneiden määrä oli 368 (58 %). Tutkimus vahvisti aiempaa teoreettista käsitystä ajanpuutteen ja kiireen vaikutuksesta yhteistyöhön huoltajien kanssa. Lisäksi henkilökunnan vähäisyys ja heikot ammatilliset yhteistyötaidot näyttäytyivät merkittävimpinä yhteistyötä haittaavina tekijöinä erityisopettajien näkökulmasta. Faktorianalyysin perusteella muodostui neljä kasvatusyhteistyön haasteiden ulottuvuutta: huoltaja-, henkilökunta-, organisaatiotekijät sekä ajanpuute. Tutkimus antoi myönteisen kuvan varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja huoltajien välisestä kasvatusyhteistyöstä, sillä suurin osa tutkimukseen osallistuvista ei nähnyt huoltajien kanssa tehtävällä kasvatusyhteistyöllä olevan suuria haasteita.fi
dc.format.extent63
dc.language.isofi
dc.subject.otherkonsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
dc.subject.othervarhaiserityiskasvatus
dc.titleHuoltajien kanssa tehtävän kasvatusyhteistyön haasteet konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006224327
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityiskasvatus
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysokasvatusyhteistyö
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysohuoltajat
dc.subject.ysokvantitatiivinen tutkimus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record