Show simple item record

dc.contributor.advisorSandberg, Kirsi
dc.contributor.authorNiutanen, Veera
dc.date.accessioned2020-06-22T07:33:09Z
dc.date.available2020-06-22T07:33:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70074
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastelen 6. ja 7. luokan matematiikan oppikirjojen sanallisia tehtäviä ja niiden kompleksisuuden rakentumista virketasolla. Tutkimus kuuluu oppikirjatutkimuksen ja tekstintutkimuksen tutkimuskentille, sillä se tarkastelee oppimateriaalia kielen ominaisuuksien lähtökohdista. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisista elementeistä 6. ja 7. luokan sanallisten tehtävien virkerakenteiden kompleksisuus koostuu? 2. Millaisia rakenteellisia eroja virkkeiden kompleksisuudessa on 6. ja 7. luokan oppikirjojen välillä? Tutkimuksen aineistona toimii 200 sanallisen tehtävän satunnainen otanta, joka on kerätty kahdesta kuudennen luokan Kymppi-kirjasarjaan kuuluvasta ja yhdestä seitsemännen luokan Kuutio-kirjasarjaan kuuluvasta matematiikan oppikirjasta. Aineisto on analysoitu lingvististä analyysiä hyödyntäen ja jaettu päälauseisiin, sivulausetyyppeihin ja elliptisiin lausetyyppeihin. Lisäksi näkyviin on merkitty kysymys- ja käskylauseet. Aineistosta on tarkasteltu määrällisesti sitä, miten lausetyypit jakautuvat prosentuaalisesti. Laadullisesti aineistosta on analysoitu muun muassa sitä, miten lauseet yhdistyvät toisiinsa ja millaisissa rakenteissa elliptisiä lauseita esiintyy. Analyysin pohjalta on arvioitu virkerakenteiden ja siten sanallisten tehtävien kompleksisuutta sekä vertailtu luokka-asteiden aineistoja ja niiden kompleksisuutta keskenään. Tutkimus osoittaa, että sanalliset tehtävät ovat päälausepainotteisia. Tehtävien kompleksisuus koostuu yhdyslauseiden määrästä sekä niissä esiintyvistä elliptisistä lauseista. Seitsemännen luokan tehtävät ovat huomattavasti kuudennen luokan tehtäviä kompleksisempia, koska niissä esiintyy enemmän yhdyslauseita ja niiden virkerakenteiden variaatio on runsaampaa. Tutkimus toimii otollisena katsauksena siihen, millaista matemaattisen ajattelun kielentämistä oppilailta odotetaan 6. ja 7. luokalla ja millainen harppaus kielentämisen kompleksisuudessa tapahtuu luokka-asteiden välillä.fi
dc.format.extent26
dc.language.isofi
dc.subject.otherlingvistinen analyysi
dc.titleSanallisten tehtävien kompleksisuuden rakentuminen 6. ja 7. luokan matematiikan oppikirjoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006224286
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysotekstintutkimus
dc.subject.ysoluonnollinen kieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record