Show simple item record

dc.contributor.advisorSaarinen, Jussi
dc.contributor.advisorYrjönsuuri, Mikko
dc.contributor.authorKuivalainen, Joni
dc.date.accessioned2020-06-18T07:56:48Z
dc.date.available2020-06-18T07:56:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70061
dc.description.abstractTämä tutkielma käsittelee tietoisuuden vaikeaa ongelmaa eli kysymystä siitä, miten ja miksi fyysiset prosessit aiheuttavat fenomenaalisen tietoisuuden. Ongelman luonnetta tutkitaan subjektiivisen tietoisen kokemuksen ja sitä koskevan tieteellisen tutkimuksen jännitteisen suhteen viitekehyksessä. Tutkielman tavoitteena on toisin sanoen selvittää, mitä tietoisuus on subjektiivisena kokemuksena ja miten sitä voidaan tutkia tieteellisesti. Selvitystyön keskeisimpänä lähteenä toimivat filosofi David Chalmersin kirjoitukset aiheesta. Hän on luonut vaikean ongelman käsitteen, ja hänen tarjoamansa ongelmanratkaisuehdotukset toimivat myös tutkielman kahden viimeisen luvun perustana. Tutkielman johdannossa esitellään tutkielman taustat, tavoitteet ja rakenne, jonka jälkeen luodaan katsaus tietoisuuden käsitteelliseen historiaan. Luvussa 2 tarkastellaan siis sitä, miten käsite on muotoutunut ja muuttunut aina antiikin Kreikasta nykyaikaan asti eri koulukuntien pyrkiessä ratkaisemaan sen mysteeriä. Tässä yhteydessä eritellään tietoisuuden eri ymmärtämistapoja sekä erilaisten tutkimusmenetelmien vaikutusta ilmiön tutkimukseen ja käsityksiin tietoisuuden perimmäisestä luonteesta. Historiaosuuden jälkeen tarkastellaan tietoisuuden tieto-opillista puolta. Luvussa 3 selvitetään, miten tietoisuutta voidaan tutkia niin, että tieteelliset kriteerit täyttyvät. Aluksi luku valaisee sitä, miksi vaikea ongelma on olemassa ja miksi reduktiiviset selitysmallit eivät ole onnistuneet selittämään subjektiivista kokemusta. Tämän jälkeen arvioidaan kriittisesti menestyksekkään tietoisuuden tieteen perusehtoja, lähtökohtia ja tavoitteita. Keskiöön nostetaan tietoisen kokemuksen neuraalikorrelaatit, joita pidetään yhtenä nykytutkimuksen tärkeimpänä aihealueena. Viimeisenä luvussa käsitellään tutkimusmenetelmiä, jotka perustuvat aivotutkimukseen ja näin edesauttavat merkittävien neuraalikorrelaattien löytämistä. Työn viimeinen luku eli luku 4 käsittelee tietoisuuden ontologista luonnetta ja sen paikkaa fysikaalisessa luonnonjärjestyksessä. Luvussa esitellään sekä työkaluja tietoisuuden luonteen erittelemiseen että vaikutusvaltaisia tietoisuuden ongelman ratkaisumalleja. Nämä teoreettiset selitysmallit on jaettu reduktiivisiin ja ei-reduktiivisiin ratkaisuihin. Kyseisten selitysmallien tarkastelu paljastaa, miksi tiedeyhteisö ei ole onnistunut muodostamaan konsensusta tietoisuuden luonteesta ja miksi yleensä niin menestyksellinen reduktio ei hallitse tätä tutkimuskenttää. Tutkielman päätännössä kootaan yhteen syyt redusoimattomuuteen tietoista kokemusta katsoen, tutkielman keskeiset huomiot ja hahmotetaan suuntaviivoja tulevalle tietoisuuden tutkimukselle.fi
dc.format.extent74
dc.language.isofi
dc.subject.othersubjektiivinen kokemus
dc.subject.otherneuraalikorrelaatti
dc.titleTietoisuuden vaikea ongelma : miksi tietoisuus vastustaa fysikaalista reduktiota
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006184272
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoreduktio (filosofia)
dc.subject.ysotietoisuus
dc.subject.ysoaivot
dc.subject.ysomielenfilosofia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record