Show simple item record

dc.contributor.advisorLeskinen, Markku
dc.contributor.authorMälkiä, Tiia
dc.contributor.authorVihreäsaari, Nea-Leena
dc.date.accessioned2020-06-17T05:09:15Z
dc.date.available2020-06-17T05:09:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69995
dc.description.abstractLukujonotaidoilla tarkoitetaan sujuvaa lukujen luettelemisen taitoa ja ne ovat varhainen esitaito laskusujuvuudelle. Laskusujuvuuteen yhteydessä olevien esitaitojen tunnistaminen on tärkeää, sillä laskusujuvuus on merkittävimpiä tekijöitä, joka erottaa matematiikassa heikosti suoriutuvat tyypillisesti suoriutuvista vertaisistaan. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu esikouluiän lukujonotaitojen ennustavan myöhempää laskusujuvuutta, mutta tutkimuksia ensimmäisen luokan lukujonotaitojen yhteydestä myöhempään laskusujuvuuteen on vähän. Matematiikassa heikoimmin suoriutuvilla on todettu vakavia puutteita erityisesti lukujonotaidoissa ja näiden oppilaiden on havaittu käyttävän enemmän aikaa laskemiseen sekä tekevän enemmän virheitä kuin tyypillisesti suoriutuvien. Tutkimuksen aineisto on osa Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus -hanketta (FLARE), jossa tutkittiin neljän Keski-Suomen alueen koulun oppilaita. Tähän tutkimukseen valikoitui 190 oppilasta, joiden lukujonotaitoja mitattiin ensimmäisen luokan keväällä ja laskusujuvuutta seurattiin ensimmäiseltä kolmannelle luokalle. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli hierarkkisen regressioanalyysin avulla selvittää, missä määrin ensimmäisen luokan lukujonotaidot ennustavat ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan laskusujuvuutta, kun työmuisti on kontrolloitu. Analyysi toteutettiin koko joukon lisäksi erikseen tytöille ja pojille. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli tarkastella riskiryhmään kuuluvien laskusujuvuuden kehitystä sekä verrata matemaattisten oppimisvaikeuksien riskiryhmää (lukujonotaidoissa alin 12,5 persentiili) ja heikosti suoriutuvien riskiryhmää (lukujonotaidoissa 12,5–25 persentiili) toisiinsa. Kolmantena tavoitteena oli tarkastella virheiden ja hyppyjen määriä lukujonotaidoissa sekä niiden yhteyttä laskusujuvuuden kehitykseen. Riskiryhmäksi rajattiin ensimmäisen luokan lukujonotaidoissa alimpaan 25 persentiiliin kuuluvat oppilaat. Ryhmien välisiä eroja tutkittiin U-testillä ja sukupuolten sekä virheiden tekemisen välisiä eroja ristiintaulukoinnilla ja χ2-testillä. Lukujonotaidot lisäsivät laskusujuvuuden tason selitysosuutta ensimmäisellä luokalla 20 prosenttia, toisella 18 ja kolmannella 16 prosenttia. Sukupuolieroja tarkasteltaessa havaittiin, että pojilla lukujonotaidot ennustivat vahvemmin myöhempää laskusujuvuutta kuin tytöillä. Tulosten perusteella lukujonotaitojen tukeminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Tässä tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että pojilla visuospatiaalinen työmuisti selitti suuremman osan laskusujuvuuden vaihtelusta, kun tytöillä kielellinen työmuisti selitti suuremman osan. Sukupuolten välisiä eroja työmuistin eri osa-alueiden välillä tulisi tutkia lisää. Riskiryhmää tarkasteltaessa ei löydetty eroja matemaattisten oppimisvaikeuksien riskiryhmän ja heikosti suoriutuvien riskiryhmän laskusujuvuuden kehityksessä eivätkä virheet ja hypyt näyttäneet olevan yhteydessä laskusujuvuuden kehitykseen. Sukupuolella ei ollut merkitystä siihen, kumpaan riskiryhmän alaryhmään oppilas kuului eikä sukupuoli ollut yhteydessä laskusujuvuuden kehitykseen riskiryhmässä. Riskiryhmän havaittiin tekevän hyvin vähän virheitä lukujonotaidoissa, joten haasteet näillä oppilailla vaikuttaisivat olevan lukujonotaitojen sujuvuudessa.fi
dc.format.extent67
dc.language.isofi
dc.subject.otherlukujonotaidot
dc.subject.otherlaskusujuvuus
dc.titleLukujonotaitojen yhteys laskusujuvuuteen ja riskiryhmän laskusujuvuuden kehitys peruskoulun 1—3 luokilla : seurantatutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006174228
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysotyömuisti
dc.subject.ysosukupuolierot
dc.subject.ysoriskiryhmät
dc.subject.ysovirheet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record