Recent Submissions

 • Monialaisuutta, tiimityötä ja projektioppimista : koulun ja yliopiston yhteistyötä parhaimmillaan 

  Martin, Anne (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Miten luodaan onnistunut yliopiston ja koulun yhteistyöprojekti? Heinolan kirkonkylän koulu ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos luottivat tähän reseptiin: Lähdetään liikkeelle koulun tarpeista. Pohjustetaan ...
 • Uhkaako työn tehostuminen opinto-ohjaajien työhyvinvointia? 

  Hiltunen, Pihla (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Monet opinto-ohjaajat kokevat vahvaa työn imua ja ovat hyvin tyytyväisiä työhönsä, vaikka samalla he kokevat työnsä kiivastahtisuuden ja vaatimusten lisääntyneen viime vuosien aikana. Työn tehostuminen eli intensifikaatio ...
 • Yliopistolaisten johtamismotivaatiota ymmärtämässä 

  Feldt, Taru (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat professoreiden ja tieteentekijöiden kolme keskeistä perustehtävää. Johtotehtävät nousevat harvoin perustehtäviä koskevaan keskusteluun, vaikka ne kuuluvat lähes ...
 • Saavutettavuutta ja monikanavaisuutta digipedagogiikkaan 

  Ladonlahti, Tarja (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Miten luentotallenteeni tavoittaa viittomakielisen opiskelijan? Miten hitaasti lukeva opiskelijani selviää artikkelimateriaaleista? Miten toimin opettajana, kun muutama opiskelija vie kaiken tilan? Nämä kysymykset ovat ...