Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvensalo, Mirja
dc.contributor.advisorSääkslahti, Arja
dc.contributor.authorMäkinen, Tapio
dc.date.accessioned2020-06-04T11:29:43Z
dc.date.available2020-06-04T11:29:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69713
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaista fysiologista kuormitusta liikunnan- ja terveystiedonopettajien työpäivät pitävät sisällään. Tutkimuksessa selvitettiin myös, sisältyykö opettajien työpäiviin palauttavia ajanjaksoja. Lisäksi opettajien koko vuorokauden aikaista palautumista sekä kuormitusta kuvatiin eri mittarien avulla. Opettajien mittaustuloksia verrattiin Firstbeat Technologies Oy:n mittaustietokannan mediaanituloksiin. Tutkimukseen osallistui yhdeksän (9) miespuolista liikunnan- ja terveystiedonopettajaa Keski-Suomen, Satakunnan sekä Pohjois-Savon alueelta. Opettajat edustivat eri luokka-asteita. Opettajat pitivät kolmen (3) vuorokauden ajan Firstbeat Bodyguard 2 – mittalaitetta, joka mittaa sykevälivaihtelua sekä liikettä kiihtyvyysanturin avulla koko vuorokauden ajalta. Kaikki mittausvuorokaudet sisälsivät työpäivän. Kokonaisuudessaan mittausotanta oli 27 vuorokautta. Tulokset analysoitiin Firstbeat Hyvinvointianalyysi -ohjelman avulla ja esitetään koko mittausryhmän keskiarvoina. Tutkimukseen osallistuneiden liikunnan- ja terveystiedonopettajien keskimääräinen työpäivän pituus oli 6 tuntia 41 minuuttia. Tulosten perusteella opettajien työpäivät sisälsivät paljon fysiologisia stressireaktioita (60,9 %) ja kevyttä liikuntaa (21,0 %). Mitattua palautumista opettajilla sisältyi työpäiviin keskimäärin viisi (5) minuuttia työpäivää kohden. Firstbeat Technologies Oy:n tietokantaan verrattuna opettajien työpäivät sisälsivät keskimäärin enemmän liikunnaksi määriteltävää fysiologista kuormitusta tietokannan mediaaniin verrattuna. Tutkimuksen pienen otannan vuoksi tuloksia ei voida yleistää. Tämän tutkimuksen perusteella opettajien työpäivät ovat fyysisesti kuormittavia ja ovat samassa suunnassa esimerkiksi opettajien koetun työstressin kanssa. Opettajien objektiivista työkuormitusta tulisi tutkia lisää teknologian avulla kyselytutkimusten lisäksi. Tällöin mahdollisiin työn kuormittaviin tekijöihin voisi kiinnittää huomioita ennaltaehkäisevästi ja välttää terveysongelmia sekä työkyvyn alenemista.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to find out what kind of physiological workload physical and health education teachers’ workdays include. The study examined if physical and health education teacher’s workdays include physiological recovery periods. Teachers’ physiological recovery and load during the day were also studied. Measurement results were compared with Firstbeat Technologies Oy’s databases. Nine (9) men, physical and health education teachers took a part of this study. Teachers were from Middle-Finland, Satakunta and Northern Savonia and they represented different school degrees. To measure workload and recovery teachers had Firstbeat Bodyguard 2 -device attached to their body for three (3) days. Firstbeat Bodyguard 2 measures heart rate variability and movement during the day. All measurement days included workday and total sampling were 27 measurements. Measurement data were analyzed with Firstbeat Lifestyle Assessment and group results are presented as an average. Average length of the working day among teachers in this study was 6 hours 41 minutes. The results showed that teachers’ working days contained mostly physiological stress reactions (60,9%) and light exercise (21,0%). Working days also included measured recovery average 5 minutes per working day. Comparison between database showed that teachers’ working days had more exercise type physiological load than the comparison group. Due to the small sample of this study, these results cannot be generalized. Still, based on this study, teachers’ working days are physiologically stressful. The results are also in line with studies that are shown teachers have more felt stress nowadays. Teachers’ physical workload could be measured regularly with technology, and the results should be combined with wellbeing at work surveys. In this case, attention should be paid to preventive factors at work and health problems, and loss of ability to work could be avoided.en
dc.format.extent68
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleLiikunnan- ja terveystiedonopettajien mitattu työn kuormittavuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006043969
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysotyön kuormittavuus
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysopalautuminen
dc.subject.ysofyysinen kuormittavuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record