Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorHelanto, Hanna
dc.date.accessioned2020-06-03T09:03:39Z
dc.date.available2020-06-03T09:03:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69671
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja tulkita alakoulun opettajien näkemyksiä siitä, millaiset matematiikan tehtävänannot ovat hyviä. Erityistä huomiota kiinnitettiin hyvien tehtävänantojen tarkoituksenmukaisuuteen sekä eriyttämiseen. Tehtävänannot ymmärrettiin tutkimuksessa laajasti ja niihin katsottiin kuuluvan tehtävänantojen taustalla vaikuttavat oppimistilanteet. Matematiikan tehtävänantojen ja eriyttämisen tutkiminen nähtiin tarpeelliseksi, koska oppilaiden väliset erot kasvavat koulunkäynnin edetessä erityisesti matematiikassa. Tutkimus oli laadullinen tutkimus, jossa käytettiin fenomenologishermeneuttista lähestymistapaa. Teoreettisessa viitekehyksessä nostettiin esille matemaattisen ajattelun kehityksen ja hyvän matemaattisen oppimistilanteen taustatietoja. Aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta alakoulussa työskentelevää opettajaa, joilla oli kokemusta matematiikan opettamisesta. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin kartoittamalla niissä esiintyneitä merkityksiä hyvistä matematiikan tehtävänannoista, ja niiden perusteella muodostettiin merkityskokonaisuuksia. Merkityskokonaisuudet olivat tehtävänannon päämääränä aito ymmärrys, erilaisten oppilaiden ymmärtämisen tukeminen, motivaatio matematiikan tehtävänantojen taustalla sekä oppimisen ilmapiiri. Tutkimus osoitti, että haastatteluun osallistuneet opettajat pitivät tärkeänä hyvän tehtävänannon piirteenä sitä, että ne tukevat oppilaiden ymmärtämistä. Opettajien mukaan yksilöllisyyden huomioiminen ja suotuisat oppimisolosuhteet luovat pohjan eriyttämisen kannalta hyville matematiikan tehtävänannoille. Tulosten perusteella voidaan todeta, että oppilaantuntemus tukee hyvien tehtävänantojen kohdentamista oppilaiden ymmärrystä tukevalla tavalla.fi
dc.format.extent115
dc.language.isofi
dc.subject.othertehtävänannot
dc.subject.otheroppimistilanteet
dc.titleAlakoulun opettajien näkemyksiä hyvistä matematiikan tehtävänannoista eriyttämisen näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006033927
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysomatemaattinen ajattelu
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysomatemaattiset taidot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record