Show simple item record

dc.contributor.advisorLakanen, Antti-Jussi
dc.contributor.authorMetsäranta, Teemu
dc.date.accessioned2020-06-02T06:25:06Z
dc.date.available2020-06-02T06:25:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69376
dc.description.abstractVirtuaalilaitteet ja virtuaalitodellisuus ovat tänä päivänä kuluttajien ja muiden erilaisten toimialojen saatavilla, sekä aiheesta tehtyä tutkimusta löytyy tällä hetkellä runsaasti. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa interaktion erilaisissa virtuaalisissa ympäristöissä, mikä herätteleekin herätteleekin pohtimaan sitä, minkälaista kuntoutukseen liittyvää tutkimusta on tehty. Voidaanko kuntoutus näissä ympäristöissä suunnitella niin, että erilaiset kuntoutukset voidaan kokea miellyttävimpinä, selkeämpinä, sekä pystytäänkö niiden seurantaa parantamaan virtuaaliteknologioiden avulla? Tässä pro gradu- tutkielmassa toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskartoitus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa satunnaisia vertailukokeita, joissa tutkitaan virtuaaliteknologian käyttöä kuntouttavassa hoidossa. Pyrittiin selvittämään kirjallisuuskartoituksen ydinaineiston perusteella mitä tutkimuksissa on saatu tulokseksi, miten virtuaaliteknologiaa on tutkimuksissa hyödynnetty, sekä tarkastelemaan sitä, minkälainen vaikutus virtuaaliteknologialla on ollut tämäntyyppisissä vertailukokeissa. Kartoituksessa pyrittiin myös pohtimaan kerättyä aineistoja sekä niiden tuloksia, ja myös kartoittamaan kokonaiskuvaa virtuaalitodellisuuteen ja virtuaalitodellisuuslaitteisiin liittyvästä tutkimuksesta. Virtuaalitodellisuuden määritelmä käsitellään kuntoutustutkimuksissa hyvin laajana, mutta iso osa hyödynnetyistä teknologioista vaikutti kuntoutukseen positiivisesti. Yleensä parantaen kuntoutuksen motivaatiota tai joissain tapauksissa jopa parempina kuntoutustuloksina. Monessa tutkimuksessa kuitenkin otoskoot olivat pieniä, ja osassa muutoksia perinteisiin menetelmiin ei havaittu.fi
dc.description.abstractVirtual Devices and Virtual Reality are these days available for consumers and other industries, and there are currently plenty of research on the subject. Virtual reality enables interaction in different virtual environments, which makes you think about what kind of rehabilitation research has been done on the subject. Can rehabilitation in these environments be designed so that the physical rehabilitation is more enjoyable and clearer. Also can the monitoring be improved for those using virtual technologies? In this thesis a systematic mapping study was implemented, which aimed to map studies that use randomized controlled studies to research virtual reality for rehabilitation and well- being. The purpose was to find out what the results of the studies were, how virtual technology is researched, and to look into the impact of virtual technology in these studies. The obtained data and result was studied and according to that, the overall picture mapped on the effects of virtual reality and virtual reality devices. The definition of virtual reality is treated very broadly in rehabilitation studies, but a large proportion of the technologies utilized had a positive effect on rehabilitation. Usually improving rehabilitation motivation or in some cases resulting even in better rehabilitation outcomes. However, in many studies, sample sizes were small, and in some, no changes to traditional methods were observed.en
dc.format.extent69
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleVirtuaalitodellisuuden käyttö fyysisessä kuntoutuksessa : systemaattinen kirjallisuuskartoitus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006023634
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysovirtuaalitodellisuus
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysovaikutukset
dc.subject.ysotutkimus
dc.subject.ysolisätty todellisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record