Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorNokso, Eveliina
dc.contributor.authorTolkki, Satu
dc.date.accessioned2020-05-20T11:20:45Z
dc.date.available2020-05-20T11:20:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69109
dc.description.abstractTutkimuksen tutkittavana ilmiönä on luokanopettajien psyykkinen hyvinvointi. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien ennakkoajatuksia psyykkisestä hyvinvoinnista työssä sekä kokemuksia psyykkistä hyvinvointia lisäävistä voimavaratekijöistä ja psyykkistä hyvinvointia heikentävistä vaatimustekijöistä. Psyykkistä hyvinvointia tarkasteltiin näiden koettujen vaatimus- ja voimavaratekijöiden kautta. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti. Tutkimukseen osallistui kahdeksan luokanopettajaa, ja tutkimuksen aineisto koostuu ennakkotehtävistä sekä haastatteluista. Aineisto kerättiin marraskuussa 2019. Tutkimustuloksissa ennakkoajatukset sekä voimavara- ja vaatimustekijät on jaettu sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Keskeisin tutkimustulos ulkoisten voimavaratekijöiden osalta oli työyhteisö, jonka todettiin lisäävän voimavaroja työhön. Sisäisten voimavarojen osalta keskeisin psyykkistä hyvinvointia lisäävä tekijä oli työn rajaaminen. Ulkoisten vaatimustekijöiden osalta korostui luokanopettajan työn laajuus, mikä kuormitti opettajia. Sisäisisistä vaatimustekijöistä oman riittämättömyyden koettiin heikentävän psyykkistä hyvinvointia eniten. Luokanopettajan psyykkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kannalta on tärkeää, että työn vaatimus- ja voimavaratekijät tunnistetaan, sillä niitä tasapainottamalla voidaan lisätä luokanopettajien työhyvinvointia ja samalla vähentää luokanopettajien työssä kuormittumista. Tutkimustulosten mukaan olisi tärkeää, että kouluissa panostettaisiin entistä enemmän työyhteisön hyvinvointiin ja toimivuuteen sekä luokanopettajan työn tarkempaan rajaukseen.fi
dc.format.extent77
dc.language.isofi
dc.subject.othervoimavaratekijät
dc.subject.othervaatimustekijät
dc.titleLuokanopettajien kokemuksia psyykkisen hyvinvoinnin vaatimus- ja voimavaratekijöistä työssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005203362
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record