Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorTynjälä, Henna
dc.date.accessioned2020-05-19T12:53:14Z
dc.date.available2020-05-19T12:53:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69086
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää viestintäjohtajien ajatuksia ruotsin kielen käytöstä yrityksen ulkoisessa viestinnässä kaksikielisellä alueella ja hahmottaa, vaikuttaako viestintäjohtajan henkilökohtainen kielellinen tausta asenteisiin ruotsin kieltä kohtaan yritysviestinnässä. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko viestintäjohtajien asenteiden ja yrityksen kielistrategian välillä selkeä yhteys koskien ruotsin kielen käyttöä ulkoisessa viestinnässä. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelemalla kolmea viestinnästä vastaavaa henkilöä kolmesta eri yrityksestä Vaasasta. Litteroitu aineisto analysoitiin käyttämällä kvalitatiivista sisällönanalyysia ja tuloksia peilattiin teoriaan kieli-ideologioista ja niiden muodostumisesta. Näin pystyttiin hahmottamaan yhteys henkilökohtaisten asenteiden ja yhteiskunnan rakenteiden välillä koskien ruotsin kieltä. Tutkimuksessa selvisi, että kyseisillä viestintäjohtajilla oli pääosin positiivinen kuva ruotsin kielestä ja sen asemasta ulkoisessa viestinnässä Vaasassa ja sen lähialueilla. Viestintäjohtajien käsitykset ruotsin kielen käytöstä alueella pystyttiin jakamaan seuraavaan kolmeen pääkategoriaan: itsestään selvä asema alueella, ruotsin kieli kansainvälistymisen mahdollistajana sekä ruotsin kieli kilpailuetuna. Tämän lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että henkilökohtaisella kielellisellä taustalla ja varsinkin omalla tai perheen äidinkielellä voi olla suuri vaikutus yksilön kieli-ideologiaan. Tällä henkilökohtaisella kieli-ideologialla havaittiin myös olevan suora yhteys yrityksen ruotsiksi toteuttamaan ulkoiseen viestintään ja yrityksen kielistrategiaan tai sen puuttumiseen. Tutkimuksen tulokset ennen kaikkea korostavat kielen asemaa menestyvän yrityksen toiminnassa sekä osoittavat, että viestintäjohtajien henkilökohtaisilla käsityksillä kielestä voi olla vaikutusta yrityksen kielistrategian muodostumiseen.fi
dc.format.extent32
dc.language.isosv
dc.subject.othersvenska språket i extern kommunikation
dc.subject.otherspråkstrategi
dc.subject.otherspråkideologier
dc.titleKommunikationsledningens attityder mot svenska språket i extern företagskommunikation i Finland
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005193340
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoulkoinen viestintä
dc.subject.ysoyritysviestintä
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysoviestintä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record