Show simple item record

dc.contributor.advisorRuutiainen, Ville
dc.contributor.authorRiehunkangas, Mervi
dc.contributor.authorPekkinen, Pilvi
dc.date.accessioned2020-05-18T12:30:59Z
dc.date.available2020-05-18T12:30:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69033
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä ja kokemuksia varhaiskasvatuksen arjen struktuurista ja strukturoinnin keinoista niissä 3–5-vuotiaiden lapsiryhmissä, joissa on itsesäätelyyn tukea tarvitsevia lapsia. Inkluusion myötä suurissa lapsiryhmissä on useita erilaisia tuen tarpeita, joista yleisimpiä ovat itsesäätelyyn liittyvät impulsiivisuus, tarkkaamattomuus ja yliaktiivisuus. Strukturoimalla arkea, eli jäsentämällä rutiinit, toiminta ja tuen keinot pedagogisin perustein lasten edun hyväksi, tehdään itsesäätelyn tuen tarpeiden huomioiminen ja niihin vastaaminen helpommaksi. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella ja aineisto kerättiin avoimiin kysymyksiin perustuvalla verkkokyselylomakkeella. Lomake toimitettiin erään keskisuuren kunnan varhaiskasvatuksen opettajille ja jaettiin Varhaiskasvattajien materiaalipankki -Facebook-ryhmässä laajemman aineiston saamiseksi. Tutkimukseen osallistui yhteensä 14 varhaiskasvatuksen opettajana toimivaa henkilöä. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset osoittivat, että arjen struktuurilla ja strukturoinnilla on varhaiskasvatuksen opettajien käsitysten ja kokemusten mukaan suuri merkitys niissä varhaiskasvatusryhmissä, joissa on itsesäätelyn tukea tarvitsevia lapsia. Osallistujien käsitykset struktuurista olivat pääosin myönteisiä. Strukturoinnin koettiin jäsentävän arkea sekä lisäävän arjen ennakoitavuutta ja lasten turvallisuuden tunnetta. Strukturointia toteutettiin erilaisin toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvin keinoin yhteistyössä eri tahojen kanssa.fi
dc.format.extent59
dc.language.isofi
dc.subject.otheritsesäätelyn tuki
dc.subject.otherstruktuuri
dc.subject.otherstrukturointi
dc.titleLapsen itsesäätelyn tukeminen arjessa : fenomenografinen tutkimus varhaiskasvatuksen opettajien struktuurikäsityksistä ja -käytänteistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005183287
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoitsesäätely
dc.subject.ysoarki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record