Recent Submissions

 • Katsomustietoisuus voimavarana 

  Kavonius, Marjaana; Putkonen, Niina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Kulttuuriseen ja katsomukselliseen moninaisuuteen liittyvää osaamista on kasvatuksen kentillä lähestytty eri käsitteiden kautta ja eri näkökulmista, esimerkiksi inter-kulttuurinen sensitiivisyys ja katsomuksellinen ...
 • Relationships and linguistically sensitive teaching : Developing teacher practicum at Åbo Akademi University 

  Bergroth, Mari; Haagensen, Jenny (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Project “Linguistically sensitive teaching in all classrooms” (Listiac) aims to make an impact on initial teacher education systems in Europe through action research. In line with European policies, the seven partner ...
 • Miten oppikirjat tukevat oppijan kielitietoista toimintaa? : Kielitietoisuus KUPERAn arviointi- ja tutkimushankkeen oppikirja-aineistossa 

  Satokangas, Henri; Suuriniemi, Salla-Maaria (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA on Helsingin yliopistossa vuosina 2019­­–2020 toimiva hanke, joka jakautuu kahteen osaan: materiaalihankkeeseen ja arviointi- ja tutkimushankkeeseen. Molempien ...
 • “Jokaiselle yksi hampurilainen: yksi sinulle ja yksi Marialle” – kielitietoisuutta kotitalouteen 

  Kuusento, Kiia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  DivED-hankkeessa tarjosimme kouluille isommille ryhmille suunnattujen koulutusten lisäksi myös yksilöllistä ohjausta opettajille. Harva koulu tai opettaja lähti mukaan yksilölliseen ohjaukseen, mutta ne yhteistyöt, joita ...
 • Kielitietoista eurooppalaista opettajankoulutusta kehittämässä : projektet ”Språkmedveten undervisning i alla klassrum” 

  Bergroth, Mari; Storås, Linda; Björklund, Siv (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  By assuring equal conditions to all students, they can achieve educational success, regardless of their first language, culture, social background, origin and age. This is the aim of the project Linguistically sensitive ...
 • Tähtijengi ja Dialogikasvatus.fi – kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuus osallisuuden vahvistajana 

  Viinikainen, Tanja; Putkonen, Niina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Tässä artikkelissa tarkastelemme kulttuurisen, katsomuksellisen ja kielellisen moninaisuuden kohtaamiseen liittyvän osaamisen teemoja erityisesti kielitietoisuuden näkökulmasta ja esittelemme Helsingin yliopiston Kulttuuri-, ...
 • DivED – kohti kieli- ja kulttuuritietoisempaa opettajuutta ja opettajankoulutusta 

  Alisaari, Jenni; Harju-Autti, Raisa; Kivipelto, Susanna; Björklund, Mikaela; Keskitalo, Pigga; Kuusento, Kiia; Laasonen-Tervaoja, Eija; Vigren, Heli (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan opetus rakentuu kielitietoisuudelle, eri kielten ja kulttuurien arvostukselle sekä eri kulttuureiden vuorovaikutukselle. Opettajat ja opettajankouluttajat tietävät, ...
 • Kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuus koulutuksen ja kasvatuksen kentällä 

  Alisaari, Jenni; Bergroth, Mari; Kangasvieri, Tea; Moate, Josephine; Viinikainen, Tanja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
 • Kielirikasteinen varhaiskasvatus ja toinen kotimainen kieli avaimina kielitietoisuuteen ja monikielisyyteen 

  Hansell, Katri; Palojärvi, Anu; Björklund, Siv; Pärkkä, Minna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Globalisoituneessa maailmassa monikielisyys näkyy yhä enemmän myös suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Tämä luo haasteita, mutta samalla myös mahdollisuuksia pohtia, miten Suomen kahta kansalliskieltä voidaan hyödyntää ...
 • Kielitietoinen kirjallisuuskasvatus 

  Kauppinen, Merja; Aerila, Juli-Anna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Esittelemme artikkelissamme fiktiivisten tekstien mahdollisuuksia kielitietoisessa kirjallisuuskasvatuksessa. Kokeilumme pohjautuvat IKI-TARU-hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää kirjallisuuslähtöistä kielenopetusta ...
 • Kielitietoisen kieltenopetuksen äärellä : IKI-hankkeen satoa 

  Kääntä, Leila: Kangasvieri, Tea; Ranta-Ylitalo, Liisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi (IKI) on kielikasvatuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kartoittaa, kerätä, kehittää ja jakaa eteenpäin kielikasvatuksen toimivia käytänteitä varhaiskasvatuksessa ...