Show simple item record

dc.contributor.advisorLehtinen, Esa
dc.contributor.authorJärvenpää, Taina
dc.date.accessioned2020-05-08T05:13:10Z
dc.date.available2020-05-08T05:13:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68896
dc.description.abstractSuomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 1980-luvulla vielä yli 90 prosenttia suomalaisista. Vuoden 2020 alussa suomalaisista noin 68 prosenttia lukeutui kirkon jäseniksi. Institutionaalisen uskonnon asema horjuu länsimaissa sekularisaation myötä, ja jäsenmäärän väheneminen on vain yksi kehityksen ulottuvuuksista. Kirkko vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa edelleen kansankirkkona, ja hoitaa laillisen erityisasemansa velvoittavia tehtäviä. Yhtäältä luterilainen kirkko näyttäytyy auttajana kriisitilanteissa, toisaalta se saa moitteita vihkiessään vain eri suku- puolta olevia pareja. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, minkälainen kuva Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta piirtyi mediassa vuonna 2016. Tutkimuskysymykseni ovat 1. Miten Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa representoidaan pääkirjoituksissa? ja 2. Minkälaisia diskursseja pääkirjoituksista löytyy? Tutkimukseni aineisto koostuu 20 pääkirjoituksesta, jotka ovat ilmestyneet Helsingin Sanomissa, Savon Sanomissa, Aamulehdessä, Kalevassa, Keskisuomalaisessa ja Maaseudun Tulevaisuudessa vuoden 2016 aikana. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessani ovat kriittinen diskurssintutkimus ja systeemis-funktionaalinen kieliteoria. Analyysimenetelmänä sovellan systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan kuuluvia kokemuksellista- ja interpersoonaista metafunktiota, ja keskityn analyysissäni tutkimaan teksteissä tehtyjä nimeämisiä, verbin prosessityyppejä, modaalisia valintoja, modaaliverbejä ja -lausetyyppejä. Pääkirjoitusaineistostani rakentuu kolme laajaa representaatiota kirkosta: yhtenäinen kirkko, haastettu kirkko ja kirkko osana yhteiskuntaa. Yhtenäinen kirkko kuvaa kirkkoa moniäänisenä, mutta yhtenäisenä, sekä aktiivisena toimijana. Haastetun kirkon representaatiossa korostuvat kirkon kohtaamat haasteet, kuten laskeva jäsenmäärä ja sisäiset erimielisyydet. Kirkko osana yhteiskuntaa representoi kirkon aktiivista roolia suomalaisessa yhteiskunnassa velvollisuuksien kautta. Diskurssit ovat vakiintuneita ja tunnistettavia puhumisen tapoja. Pääkirjoitusten taustalta hahmottuu viisi diskurssia: poliittinen diskurssi, kirkkopoliittinen diskurssi, hyväntekeväisyysdiskurssi, uskonnon ymmärtämisen diskurssi sekä kulttuurin ja perinteen diskurssi. Erityisesti auttamistyöhön linkittyvä hyväntekeväisyysdiskurssi asettuu linjaan aiemmin tehdyn tutkimuksen kanssa: Kirkon auttamistyö tunnistetaan, ja kirkolta odotetaan heikoimmassa asemassa olevien puolelle asettumista. Kaikkiaan diskursseja ja representaatioita läpäisee yhteiskunnallinen ulottuvuus. Evankelis-luterilainen kirkko näkyy sanomalehdissä ja herättää pääkirjoitusten kirjoittajissa ajatuksia, vaikka uskonnolliset ja hengelliset sisällöt eivät teksteissä näy.fi
dc.format.extent70
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkriittinen diskurssintutkimus
dc.subject.othersysteemis-funktionaalinen kieliteoria
dc.titleSuomen evankelis-luterilaisen kirkon representaatiot ja diskurssit sanomalehtien pääkirjoituksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005083106
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokirkko (instituutio)
dc.subject.ysopääkirjoitukset
dc.subject.ysodiskurssintutkimus
dc.subject.ysojulkinen keskustelu
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysoyhteiskunta
dc.subject.ysoluterilaiset kirkot
dc.subject.ysouskonto (uskominen)
dc.subject.ysojulkisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record