Collections in this community

Recent Submissions

 • Uhkaako työn tehostuminen opinto-ohjaajien työhyvinvointia? 

  Hiltunen, Pihla (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Monet opinto-ohjaajat kokevat vahvaa työn imua ja ovat hyvin tyytyväisiä työhönsä, vaikka samalla he kokevat työnsä kiivastahtisuuden ja vaatimusten lisääntyneen viime vuosien aikana. Työn tehostuminen eli intensifikaatio ...
 • Yliopistolaisten johtamismotivaatiota ymmärtämässä 

  Feldt, Taru (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat professoreiden ja tieteentekijöiden kolme keskeistä perustehtävää. Johtotehtävät nousevat harvoin perustehtäviä koskevaan keskusteluun, vaikka ne kuuluvat lähes ...
 • Saavutettavuutta ja monikanavaisuutta digipedagogiikkaan 

  Ladonlahti, Tarja (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Miten luentotallenteeni tavoittaa viittomakielisen opiskelijan? Miten hitaasti lukeva opiskelijani selviää artikkelimateriaaleista? Miten toimin opettajana, kun muutama opiskelija vie kaiken tilan? Nämä kysymykset ovat ...
 • Monialaisuutta, tiimityötä ja projektioppimista : koulun ja yliopiston yhteistyötä parhaimmillaan 

  Martin, Anne (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Miten luodaan onnistunut yliopiston ja koulun yhteistyöprojekti? Heinolan kirkonkylän koulu ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos luottivat tähän reseptiin: Lähdetään liikkeelle koulun tarpeista. Pohjustetaan ...
 • ReadDrama-hanke tuottaa tietoa draamakasvatuksellisen lukuteatterin vaikuttavuudesta 

  Junttila, Enni; Hautala, Jarkko; Ronimus, Miia (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  Draamallisia menetelmiä sovelletaan laajasti opetuksessa, mutta niiden vaikuttavuutta on tutkittu melko vähän. Oppilaan keskeinen oppimistehtävä koulupolkunsa alkupuolella on riittävän teknisen lukutaidon ja lukusujuvuuden ...
 • Mitä jos oppimisen ekosysteemit yleistyvät? 

  Virolainen,Maarit; Heikkinen, Hannu L.T. (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  1990-luvulla puhuttiin verkostoista. Internetin laajeneminen ja yleistyminen maailmanlaajuiseksi www:ksi oli silloin vielä uusi asia, niin kuin ylipäätään automaattinen tietojenkäsittely. Jotkut yhteiskuntatieteilijät ...
 • LUKILOKI-koulutuksesta eväitä monilukutaidon opetukseen 

  Lehtinen, Auli; Luokomaa, Sanna; Mäkinen, Elina; Nousiainen, Tuula; Ruotsalainen, Jenni; Lerkkanen, Marja-Kristiina (Jyväskylän yliopisto, 2020)
  LUKILOKI-täydennyskoulutus on tarjonnut tutkimustietoa ja käytännön työkaluja yli 1800 opettajalle varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Koulutus keskittyy oppimisen ja motivaation tukemiseen, monilukutaitoon, ...