Show simple item record

dc.contributor.advisorAunola, Kaisa
dc.contributor.authorMikkonen, Kristiina
dc.contributor.authorVeikkola, Henna-Riikka
dc.date.accessioned2020-04-17T05:44:16Z
dc.date.available2020-04-17T05:44:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68573
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisvanhempien vanhemmuustyylejä ja näiden yhteyksiä vanhemmuuden uupumukseen. Lisäksi tarkasteltiin sukupuolieroja sekä vanhemmuustyyleissä että niiden yhteyksissä vanhemmuuden uupumukseen. Tutkimus perustui Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät (VoiKu) ‒tutkimushankkeeseen, joka on osa laajempaa kansainvälistä International Investigation of Parental Burnout (IIPB) ‒konsortiohanketta (Roskam & Mikolajczak, 2018‒2020). IIPB-hankkeen tarkoituksena on kerätä tietoa vanhemmuuden uupumuksesta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. Tutkimukseen valikoitui 1471 iältään 23‒61-vuotiasta suomalaisvanhempaa, joista 91.2% oli äitejä. Vanhemmat vastasivat keväällä 2018 vanhemmuutta koskeviin kysymyksiin joko internet-kyselyllä tai paperilomakkeella. Tutkimuksessa käytettiin vanhemmuustyylien (Block’s Child-rearing Practice Report suomennetun version lyhennetty versio) ja vanhemmuuden uupumuksen (Parental Burnout Assessment ‒kyselyn suomennettu versio) mittareita. Aineisto analysoitiin käyttämällä k-keskiarvojen klusterianalyysiä, ristiintaulukointia ja varianssianalyysiä. Tulosten mukaan suomalaisvanhemmat voitiin jakaa vanhemmuustyylien mukaan kuuteen erilaiseen ryhmään: autoritaarinen (13.5%), salliva (15.2%), keskimääräinen (19.4%), laiminlyövä (14.4%), kontrolloiva (12.4%) ja auktoritatiivinen (25.1%). Tulokset osoittivat suomalaisten äitien ja isien käyttävän yhtä paljon samoja vanhemmuustyylejä. Tulosten mukaan vanhemmuustyylit olivat yhteydessä vanhemmuuden uupumukseen. Eniten vanhemmuuden uupumusta esiintyi autoritaarisen vanhemmuuden ryhmään kuuluvilla vanhemmilla. Vanhemmuustyylien ja vanhemmuuden uupumuksen väliset yhteydet olivat samanlaisia äideillä ja isillä. Tällä tutkimuksella saatiin uutta tietoa suomalaisvanhempien vanhemmuustyyleistä sekä näiden yhteyksistä vanhemmuuden uupumukseen, josta ei ollut aiempaa tutkimustietoa. Vanhempien hyvinvointia, jaksamista ja lasten kasvatusta arjessa tulisi tukea, jotta sekä vanhemmille että heidän lapsilleen voidaan tarjota kasvua ja kehitystä tukevia lähtökohtia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to examine parenting styles of Finnish mothers and fathers, and whether the parenting styles are related to parental burnout. Furthermore, the purpose was to investigate whether the associations between parenting styles and parental burnout are different depending on gender. The study was a part of the Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät (VoiKu) ‒ research project, which is a part of the International Investigation of Parental Burnout (IIPB) ‒ consortium (Roskam & Mikolajczak, 2018‒2020). IIPB examines the conceptual validity and prevalence of parental burnout across the world, on the one hand, and the factors related to parental burnout, on the other. The sample of the present study was 1471 Finnish parents (91.2% mothers). The age of the participants ranged from 23 to 61. The data was collected using Internet survey and paper form in the spring of 2018. Parenting styles were measured by Finnish short form version of Block’s Child-rearing Practice Report. Parental burnout was measured by Finnish version of Parental Burnout Assessment. The data was analysed using k-means cluster analysis, cross tabulation and variance analysis. The results showed that there were six parenting style groups among Finnish parents: authoritarian (13.5%), permissive (15.2%), average (19.4%), neglectful (14.4%), controlling (12.4%) and authoritative (25.1%). The found parenting styles were equally typical for mothers and fathers. Furthermore, the results showed association between parenting styles and parental burnout. Parents applying authoritarian parenting style experienced parental burnout the most. Finally, the relationship between parenting styles and parental burnout was similar among mothers and fathers. This study provided novel information about parenting styles and their relations to parental burnout among Finnish parents. In order to provide optimal growth environment for Finnish children, efforts to support parents’ well-being and child-rearing practices might be useful.en
dc.format.extent35
dc.language.isofi
dc.subject.othervanhemmuustyylit
dc.subject.othervanhemmuuden uupumus
dc.titleSuomalaisvanhempien vanhemmuustyylit ja näiden yhteydet vanhemmuuden uupumukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004172796
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysosuomalaiset
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysovanhempi-lapsisuhde
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysoäitiys
dc.subject.ysoäidit
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record