Recent Submissions

 • KiVAKO-hanke : korkeakoulut kielivarantoa kehittämässä 

  Varttala, Teppo; Puranen, Pasi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Tässä artikkelissa kuvaamme opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa, 25 korkeakoulun yhteistyönä toteuttamaa KiVAKO (Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa) -kärkihanketta. Kuvailemme lyhyesti hankkeen taustaa ja ...
 • Monikielisen viestinnän haasteet kansainvälisessä yliopistossa 

  Solin, Anna; Pienimäki, Hanna-Mari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Suomalaiset yliopistot haluavat näyttäytyä kansainvälisinä ja monikielisinä opetuksen ja tutkimuksen keitaina. Mutta kuinka monikielisyys toteutuu yliopistojen eri toiminnoissa? Millaisia haasteita liittyy monikielisen ...
 • Kiännä karjalakse : kääntäjänkoulutusta kielen elvyttäjille 

  Kuusi, Päivi; Riionheimo, Helka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Mitä hyötyä on kääntäjänkoulutuksesta, kun kieli on uhanalainen? Miten pikakurssitetaan kielen elvyttäjiä vapaaehtoiskääntämiseen? Mitä tästä kaikesta jää opiskelijoille kirkkaimpana mieleen? Itä-Suomen yliopistossa toimi ...
 • Oman äidinkielen osaaminen – hyödyntämätön resurssi 

  Yli-Jokipii, Maija; Aksinovits, Larissa; Salin, Riitta; Hautakoski, Tuulia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Tässä artikkelissa tarkastelemme monikielisten oppilaiden oman äidinkielen merkitystä osana Suomen kansallista kielivarantoa, kuvaamme opettajan työtä ja arjen haasteita sekä pohdimme oman äidinkielen opetuksen tulevaisuutta ...
 • Tampereella panostetaan varhennetun kieltenopetuksen kehittämiseen ja monipuolisiin kielivalintoihin 

  Lahti, Laura; Harju-Autti, Raisa; Verkama, Outi; Aaltonen-Kiianmies, Kirsi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  A1-kielen eli ensimmäisen vieraan kielen opetus on 1.1.2020 alkaen varhentunut alkamaan ensimmäiseltä vuosiluokalta kaikissa Suomen kouluissa (Opetushallitus 2019). Tampereella kieltenopetuksen varhentaminen on huomioitu ...
 • Kielitietoisuusvalmennukset ammatillisessa koulutuksessa – KIELO-hankkeen kokemuksia 

  Dejanova, Tarja; Seppä, Marianne; Arola, Tuija; Pakkanen, Ritva; Pesola, Hannele; Siirilä, Jani (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Opetushallituksen rahoittama KIELO – kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä -hanke on kukoistanut jo yli puolitoista vuotta. Hankkeeseen osallistuvat Aikuiskoulutus Taitaja, Business College ...
 • Yhdeksäsluokkalaisten keinot lukutaidon kehittämiseksi 

  Sääkslahti, Minna; Saviniemi, Maija; Palola, Elina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Nuorten lukutaito on ollut viime vuosina usein esillä mediassa. Keskustelussa on noussut esiin erityisesti huoli lukutaidon heikkenemisestä ja lukemisharrastuksen hiipumisesta. Aihetta ovat käsitelleet lähes pelkästään ...
 • Mind the Gap : lukion ja korkeakoulun välistä kuilua kaventamassa 

  Riikonen, Jonna; Pirhonen, Hillamaria (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Lukiosta korkeakouluun siirtyvä nuori kohtaa opintojensa alkuvaiheessa uudenlaisia viestintä- ja kieliosaamiseen liittyviä haasteita, kun toimintaympäristö, opiskelutavat ja tekstilajit muuttuvat. Haasteena on se, että ...
 • Kielivaranto A:sta Ö:hön 

  Riuttanen, Sanna; Kyckling, Erja; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
 • Suomen kielikoulutuspolitiikka menneisyyden, nykyisyyden ja vähän tulevaisuudenkin valossa 

  Saarinen, Taina; Ihalainen, Pasi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Tässä artikkelissa Taina Saarinen ja Pasi Ihalainen keskustelevat suomalaisen kielikoulutuspolitiikan historiasta ja tulevaisuudesta. Artikkeli perustuu Saarisen Kari Sajavaara -muistoluentoon ja Ihalaisen kommenttipuheenvuoroon ...
 • Kielisalkun uusi tuleminen perusopetuksen vuosiluokille 1-6 

  Kantelinen, Ritva; Kajander, Kati; Wallinheimo, Kirsi; Elgundi, Zinab (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Eurooppalainen kielisalkku (EKS) on eurooppalaisena yhteistyönä suunniteltu työkalu toiminnallisen, oppijakeskeisen ja itseohjautuvan kielten opiskelun suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Suomalaisesta EKS-versiosta ...