Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorLemmetty, Hanna
dc.date.accessioned2020-03-20T05:59:18Z
dc.date.available2020-03-20T05:59:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68254
dc.description.abstractTekoälyn hyödyntäminen on vähitellen yleistymässä, mutta organisaatioissa on yhä epävarmuutta tekoälyn soveltuvuudesta omaan liiketoimintaan ja tekoälyyn tehtävien investointien kannattavuudesta. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää tekoälyn hyödyntämistä henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmässä. Tekoälyn hyödyntämistä tarkasteltiin informaatioteknologian (IT) omaksumisen näkökulmasta organisaatiotasolla. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmän kehitykseen ja ylläpitoon osallistuvia IT-alan työntekijöitä. Tulokset vahvistivat aiempia käsityksiä, joiden mukaan tekoälystrategian ja osaamisen puute hidastavat tekoälyn teknologioiden omaksumista organisaatioissa. Uusien teknologioiden käyttöönotto on välttämättömyys järjestelmäkehityksessä, mutta tulosten mukaan tekoälyn teknologioiden omaksuminen ei ollut samalla tavalla mahdollista kuin perinteisten järjestelmäkehitysmenetelmien. Tuloksista voidaan päätellä, että tekoälyn teknologioiden omaksumista voidaan edistää riittävillä resursseilla ja nostamalla organisaation osaamistasoa koulutuksella, rekrytoinnilla tai alihankinnalla. Automaatiota käytetään jo nyt monipuolisesti henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmissä. Tästä huolimatta havaittiin, että tekoälyn teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia järjestelmäkehitykseen. Tutkimuksessa kartoitettiin tekoälyn omaksumista yhdessä organisaatiossa ja sen perusteella annetaan ehdotuksia jatkotutkimusaiheiksi.fi
dc.description.abstractUtilising Artificial Intelligence (AI) is gradually increasing in organisations, but there still is insecurity about how well AI is suitable for the business needs and how profitable these investments for AI are. The purpose of the Master´s Thesis was to study utilising AI in a HR and payroll system. Utilising AI is reviewed in the perspective of information technology (IT) adoption at the organisational level. The empirical data of the qualitative study was collected by interviewing IT-specialists of the HR and payroll system’s development and maintenance teams. The results confirmed suggestions of the previous studies that a lack of AI strategy and competencies needed are recognized as barriers for adopting AI technologies. There is a constant need to adopt new technologies in the IT development, but as results indicated, adoption of AI was not possible in the same way as traditional development methods. AI adoption can be improved with the reasonable resources and with focusing on elevating the competence level in the organisation with training, recruiting or subcontracting. There is already a lot of automation used in HR and payroll systems. However, research indicated that AI technologies can offer new possibilities for system development. Adoption of AI was studied in one organisation and based on that some suggestions for further research are given.en
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.otherTOE
dc.titleTekoälyn hyödyntäminen henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003202478
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysoomaksuminen
dc.subject.ysotietotekniikka
dc.subject.ysotekoäly
dc.subject.ysokoneoppiminen
dc.subject.ysopalkanlaskenta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record