Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorKuokkanen, Niko
dc.date.accessioned2020-03-18T11:44:37Z
dc.date.available2020-03-18T11:44:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68230
dc.description.abstractTämän kirjallisuuskatsauksena toteutetun kandidaatin tutkielman tavoitteena oli ottaa selvää suomalaisen kriittisen infrastruktuurin vastuista, kattavuudesta ja kyberturvallisuuden suojaustoimista. Tutkimuksen taustalla vallitsi epäselvyys suomalaisen kriittisen infrastruktuurin sektoreista ja niihin liittyvistä julkisen ja yksityisen sektorin vastuista. Kyberturvallisuuden näkökulma kriittiseen infrastruktuuriin perusteltiin sillä, että yhteiskunnan kriittiset palvelut ovat yhä yleistyvämmissä määrin yhteydessä yrityksen tai julkiseen verkkoon, mikä altistaa ne kyberhyökkäyksille. Tutkimuksen myötä selvisi yleisimmät kriittisen infrastruktuurin sektorit ja niihin liittyvät vastuut, suojattavat kohteet ja kyberturvallisuuden suojaustoimet. Tutkimuksessa selvinneet suojaustoimet voidaan luokitella ei-teknisiin poikkisektorillisiin suojaustoimiin, teollisuuden ohjausjärjestelmien suojaustoimiin sekä sektorikohtaisiin suojaustoimiin. Lisäksi saatuja tutkimustuloksia peilataan siihen, miten ne edesauttavat resilienssiä, pelotetta ja puolustusta, jotka ovat Euroopan komission asettamia kehitysalueita valtioiden kyberturvallisuudelle. Tutkimus tarjoaa varsin yleismaailmallisen kuvan siitä, mitä kriittinen infrastruktuuri pitää sisällään ja miten siihen liittyvät vastuut jakautuvat Suomessa, mutta nykyisen laajalle hajautuneen mallin tehokkuutta ja soveltuvuutta yhteistyötä ja avoimuutta korostavassa toimintaympäristössä voisi tutkia vielä tarkemmin.fi
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor's thesis, executed as a literature review, was to find out the responsibilities, coverage and cyber security practices of the Finnish critical infrastructure. The background to the study was the lack of clarity about the Finnish critical infrastructure sectors and both public and private sector responsibilities related to them. The cyber security perspective on critical infrastructure was justified by the fact that critical services of society are increasingly connected to a company or public network, which exposes them to cyber attacks. The study revealed the most common critical infrastructure sectors and their responsibilities, the objects to be protected and the practices to protect cyber security. The practices that have emerged in the study can be categorized as non-technical cross-sectoral practices, industrial control systems practices, and sector-specific practices. In addition, the results will be mirrored in their contribution to resilience, deterrence, and defence, which have been identified as a development area for European cyber security. The study provides a quite general picture of what the critical infrastructure contains and how responsibilities are distributed in Finland. Nevertheless, the effectiveness and suitability of the current widely dispersed model could be explored even further, as the environment values cooperation and openness in an increasing manner.en
dc.format.extent48
dc.language.isofi
dc.subject.otherkriittinen infrastruktuuri
dc.subject.otherkriittisen infrastruktuurin suojaaminen
dc.subject.otherkyberturvallisuusstrategia
dc.subject.otherteollisuuden ohjausjärjestelmä
dc.subject.othercritical infrastructure
dc.subject.othercritical infrastructure protection
dc.subject.othercyber security strategy
dc.subject.otherindustrial control system
dc.titleKriittisen infrastruktuurin suojaaminen Suomessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003182454
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysokyberturvallisuus
dc.subject.ysoinfrastruktuurit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record