Show simple item record

dc.contributor.authorTossavainen, Saima
dc.date.accessioned2020-03-02T07:58:30Z
dc.date.available2020-03-02T07:58:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68016
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkin sosiaalisen toimiluvan toteutumista ja kaivoskeskustelussa esiintyviä mielipiteitä Heinäveden kaivoshankkeessa. Pohjoissavolaiseen Heinäveden kuntaan suunniteltua grafiittikaivosta varten tehtiin alustavia malminetsintöjä vuonna 2018, jolloin kaivoshanketta vastustamaan perustettiin myös luonnonsuojeluliike Pro Heinävesi. Liikkeellä on Facebookissa yli 5 000 seuraajaa. Heinäveden kaivoskeskustelu ilmentää tämänhetkistä yhteiskunnallista tilaa, jossa kaivoksia kritisoidaan yhä herkemmin. Kritisointiin ovat Suomessa vaikuttaneet etenkin Talvivaaran kaivoksen kohtaamat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset ongelmat sekä ympäristötietoisuuden kasvu. Tutkimuskysymykseni koskevat sitä, millaisia ajatuksia kaivoshanke herättää paikallisissa asukkaissa sanomalehdissä käydyn keskustelun perusteella, millaisia arvoja niissä käyty kaivoskeskustelu ilmentää sekä onko kaivoshankkeella sosiaalinen toimilupa. Tutkimuksen aineistona toimivat kolmen pohjoissavolaisen verkkolehden, Savon Sanomien, Warkauden Lehden ja Heinäveden Lehden eri tyyppiset julkaisut, jotka koskevat Heinäveden kaivoshanketta. Aineistoon kuuluu uutisartikkeleita, mielipidekirjoituksia ja kolumneja. Aineiston analyysin apuna käytän sisällönanalyyttista teemoittelua. Tutkimustulokset paljastavat Heinäveden kaivoskeskustelun ilmentävän aiemmissa tutkimuksissa havaittua mielipiteiden ja arvojen jakautumista kaivoskysymyksissä. Luontoarvot näyttäytyvät kaivoshankkeen vastustajille itseisarvona, jota ei saa vaarantaa mistään hinnasta. Hankkeen puolustajat taas pitävät eräänlaisena moraalisena velvollisuutena ottaa kaivos vastaan. Sosiaalinen toimilupa näyttää puuttuvan kaivoshankkeelta paikallisten asukkaiden silmissä, sillä heidän luottamuksensa ulkomaiseen kaivosyritykseen ja lainsäädäntöön on aineiston perusteella vähäistä. Sen sijaan entiset kaivosalan työntekijät ja kaivosyrittäjä puolustavat kaivosta ja sen edellytyksiä lainmukaiseen toimintaan. Heinäveden kaivoskeskustelussa taloudelliset kysymykset ovat korostuneet. Hankkeen puolustajat näkevät enimmäkseen Heinäveden hankkeen taloudellisesti kannattavana, kun taas sen vastustajat epäilevät hankkeen taloudellista kannattavuutta.fi
dc.format.extent34
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalinen toimilupa
dc.titlePro Heinävesi vai pro kaivos? : grafiittikaivoshanketta koskevien mielipiteiden teemoittelua lehtikirjoituksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003022238
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoaktivismi
dc.subject.ysokaivokset
dc.subject.ysoHeinävesi
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysoympäristöhaitat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record