Show simple item record

dc.contributor.advisorPaloniemi, Susanna
dc.contributor.authorÖhman, Anne
dc.date.accessioned2020-02-25T08:20:20Z
dc.date.available2020-02-25T08:20:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67940
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toisen asteen ammatillisen koulutuksen merkitystä työelämälle ja sitä, miten osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys näkyvät toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimus oli laadullinen haastattelututkimus ja lähestymistavaltaan fenomenografinen. Tutkimukseen osallistui 11 päättäjää, jotka Suomessa vaikuttavat toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja luovat sen suuntaviivoja. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tutkimus osoitti, että päättäjät kokivat toisen asteen ammatillisella koulutuksella olevan keskeinen merkitys työelämän ja yksilön ammatillisen osaamisen varmistamiseksi, ja yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi. Päättäjien käsityksen mukaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja asiakasymmärrystä tulisi lisätä, ja kehittää palveluprosesseja. Päättäjät kokivat jatko-opintomahdollisuuksien ja -väylien kehittämisen sekä opettajien roolin tärkeäksi, ja henkilökohtaistamisen osana osaamisperusteisuutta jopa kriittiseksi. Elinkeinoelämän edustajat toivoivat muutoksia rahoitusmalleihin. Tutkimuksen perusteella toisen asteen ammatillinen koulutus näyttäytyy merkittävänä työelämälähtöisenä toimijana yhteiskunnallisesti, ja koulutus- ja elinkeinopoliittisesti, sekä yksilötasolla jatkuvan oppimisen ja ammatillisen kehittymisen mahdollistajana. Osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys vahvistavat ammatillisen koulutuksen merkitystä ja tuovat koulutusta käytäntöön. Toisen asteen ammatillinen koulutus, työelämä ja yksilö kulkevat vahvasti käsi kädessä oikeanlaisen osaamisen varmistamiseksi yhteiskunnassamme.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.otherosaamisperusteisuus
dc.subject.otherfenomenografia
dc.titleTyöelämälähtöisyys, osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa : päättäjien käsityksiä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202002252168
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysoasiakaslähtöisyys
dc.subject.ysotyöelämälähtöisyys
dc.subject.ysoammatillinen aikuiskoulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record