Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.advisorPitkänen-Huhta, Anne
dc.contributor.authorUlfves, Suvi
dc.date.accessioned2020-02-20T07:30:05Z
dc.date.available2020-02-20T07:30:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67905
dc.description.abstractKieliopin opetus on ollut polttava puheenaihe koko kieltenopetuksen historian ajan. Näkemyseroja on sen suhteen, miten kielioppia tulisi opettaa ja miten siitä saisi tehtyä mielenkiintoista sekä oppilaille että opettajille, mutta myös sen suhteen, tarvitsisiko sitä opettaa ylipäätään. Globalisoituvassa maailmassa, jossa englanti on usein kansainvälisessä kanssakäymisessä käytetty yleiskieli, nopean ja tehokkaan kommunikoinnin merkitys korostuu, kun taas kielioppiin monesti liitetty mielikuva pikkuseikkojen hiomisesta voi tuntua jopa täysin turhalta. Pienetkin erot esimerkiksi sanavalinnoissa, -muodoissa ja rakenteissa voivat kuitenkin vaikuttaa oleellisesti siihen, miten viesti välittyy toiselle tai millainen esimerkiksi sen sävy on, ja siten kielioppi ja hyvä kommunikaatio voidaan nähdä toisistaan erottamattomina asioina. Tämä materiaalipaketti pyrkiikin yhdistämään kommunikatiivisuuden – eli kommunikaatioon ja tosielämän konteksteihin pohjautuvan mallin – kieliopin opetuksen kanssa ja näyttämään keinoja opettaa kielioppia aidon keskustelun ja viestintätarpeen kautta. Tavoitteena on tarjota erilainen lähestymistapa kielioppiin kokonaisuutena ja tarkastella sitä sääntöluettelon sijaan kielellisenä taitona, jota voi harjaannuttaa ja kehittää kohdekieltä käyttämällä. Näkemykseni mukaan tällainen lähestymistapa avaa myös oppilaille paremmin sekä kieliopin vaikutusta viestintään ja kanssakäymiseen että sen tarkastelun ja opiskelun hyötyjä yleisesti. Samalla tämä paketti tuo lisäsisältöä kommunikatiiviseen opetusmateriaalivalikoimaan, joka on tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella vielä niukka Suomessa. Tämä materiaalipaketti on kehitetty lisätyökaluksi lukion toiselle pakolliselle englannin kurssille ENA2: Ihminen verkostoissa, mutta sen tehtävämallit ja perusideat ovat helposti sovellettavissa muillekin kursseille, ryhmille, tasoille tai jopa kielille sopiviksi. Materiaali on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä tehtävät kumpuavat itse kielioppisäännöistä ja jälkimmäisessä puolestaan kurssiin kuuluvista teemoista. Kummassakin osiossa on neljä eri aihepiiriä ja jokaisesta aihepiiristä on kolme erilaista tehtävää: nopea kommunikatiivinen aktiviteetti, hieman vaativampi kommunikatiivinen tehtävä ja viimeisenä kommunikatiivinen projekti. Tämä rakenne mahdollistaa sen, että opettaja voi helposti löytää kulloiseenkin tilanteeseen sopivan tehtävän sekä toivotun aihepiirin että tehtävän pituuden suhteen. Tavoitteena on ollut luoda kätevänä työkaluna toimiva kokonaisuus opettajalle, joka tahtoo lisätä kommunikatiivisia harjoituksia kieliopin opetukseensa, tai joka muutoin kaipaa lisäresursseja käyttöönsä hektisessä ja alati muuttuvassa koulumaailmassa.fi
dc.format.extent80
dc.language.isoen
dc.subject.othergrammar teaching
dc.subject.othercommunicative language teaching
dc.subject.otherCLT
dc.subject.othercommunicative grammar teaching
dc.subject.othermaterial package
dc.titleSay what you mean : a material package for communicative grammar teaching in upper secondary school
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202002202133
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoopetusaineisto
dc.subject.ysokielioppi
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysoteaching materials
dc.subject.ysogrammar
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysolanguage teaching
dc.subject.ysocommunication
dc.subject.ysoeducational methods


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record