Recent Submissions

 • Inkeriläisten paluumuutto ja kielitutkinto sen osana 

  Martikainen, Minna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Tässä artikkelissa tarkastellaan inkeriläisten paluumuuttoa heille räätälöidyn kielitutkinnon näkökulmasta. Artikkeli pohjautuu joulukuussa 2019 tarkastettuun väitöskirjaani, jossa analysoin vuosina 2003–2016 käytössä ...
 • Tulevien ruotsinopettajien näkemyksiä opettajan asiantuntijuudesta 

  Huhtala, Anne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Artikkelissa käsitellään kieltenopettajiksi valmistuvien ruotsin kielen yliopisto-opiskelijoiden näkemyksiä siitä, mistä ruotsinopettajan asiantuntijuus muodostuu. Aineisto koostuu ruotsinkielisistä kirjoitelmista, joista ...
 • Uudenlaista kuullun ymmärtämistä ylioppilastutkinnon kielikokeissa 

  von Zansen, Anna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Anna von Zansen (2019) tutki soveltavan kielitieteen väitöskirjassaan kuvan ja videon merkitystä ylioppilastutkinnon kuullun ymmärtämisen kokeissa. Tutkimuksen aihe on Suomessa ajankohtainen ja kielten opetuksen ja ...
 • Aktivoiva kielten opetus roolipelien avulla : kokemuksia italian kielen alkeiskurssista yliopistolla 

  Senni, Laura (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Yliopiston kielikeskuksen tavoitteisiin kuuluu opiskelijoiden valmistaminen työmarkkinoille, joilla hakijoilta vaaditaan monipuolista kielitaitoa. Monipuoliseen kielitaitoon ei kuulu pelkästään mahdollisimman monien kielten ...
 • “Hopefully nähdään” : North American Finnish language learners building community through virtual conversation hours 

  Muhonen, Anu; Räsänen, Elisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  In the Finnish Studies Programs at two North-American universities, Finnish language students have collaborated online and participated in informal virtual conversational coffee hour meetings. These meetings are offered ...
 • Aineenopettajaopiskelijat rakentamassa pedagogista kielitietoa kollaboratiivisesti 

  Aalto, Eija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Kielitietoinen opetus on väline kaikkien oppijoiden osallistamiseksi eri tiedonalojen oppimisprosessiin. Kielitietoisen pedagogiikan käytänteitä on tarpeen kehittää niin kentällä kuin opettajankoulutuksessakin. Kieli-ihmiset ...
 • Osallisuutta kielillä - tarkastelussa kielivaranto 

  Kyckling, Erja; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
 • Children’s strategic participation in a bilingual Early Childhood Education and Care Centre 

  Holmila, Zoë; Moate, Josephine (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  This article considers children’s language learning experiences at an early childhood education and care centre (ECEC) in Central Finland. The article draws on data gathered as part of a Master’s thesis study (Holmila, ...
 • CLIL-opetuksen merkitys yksilöiden elämänkuluissa : entisten oppilaiden retrospektiivisiä narratiiveja 

  Roiha, Anssi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin CLIL-opetuksen kauaskantoisia vaikutuksia osallistujien elämään. Tutkimukseen osallistui 26 aikuista, jotka olivat saaneet osin englanninkielistä opetusta suomalaisessa peruskoulussa ...