Recent Submissions

 • Ihmisoikeudet, demokratia ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus opettajankoulutuksessa 

  Kasa, Tuija; Kallioniemi, Arto (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Tarkastelemme tässä artikkelissa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen toteutumista opettajankoulutuksessa Suomessa ja viitteitä yhteiskunnallisen ilmapiirin muutoksesta ihmisoikeuksien ja demokratian kannalta negatiiviseen ...
 • Konflikteja ratkomalla vahvempaan osallisuuteen : kielitietoinen koulu kasvattaa oppilaita ja opettajia 

  Kaijaluoto, Lilja; Sinisalo, Laura-Maria (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Koulun arki on monimutkainen verkosto, johon on kudottu oppilaiden ja opettajien erilaisia taustoja, taitoja sekä vuorovaikutusta. Arvojen, kielten ja kulttuurien sekamelska on antoisa ja opettavainen toimintaympäristö, ...
 • Arvot ja affektit kulttuurienvälisen vuoropuhelun kehystäjinä eurooppalaisissa koulutuspoliittisissa asiakirjoissa 

  Koistinen, Aino-Kaisa; Lähdesmäki, Tuuli; Ylönen, Susanne C. (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  2000-luvulla kulttuurienvälinen vuoropuhelu on syrjäyttänyt monikulttuurisuuden käsitteen eurooppalaisissa moninaisuuspolitiikkaa käsittelevissä asiakirjoissa. Artikkelimme tarkastelee kulttuurien välisen vuoropuhelun ...
 • Demokratiaa rakennetaan kielillä 

  Inha, Karoliina; Mattila, Paula; Riuttanen, Sanna; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
 • Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden tasa-arvoisen osallisuuden tukeminen ammatillisessa koulutuksessa 

  Mustonen, Sanna; Puranen, Pauliina; Suni, Minna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Työelämässä tarvittavan kielitaidon haltuunotto edellyttää tasa-arvoista osallisuutta ja monipuolisia mahdollisuuksia käyttää kieltä jo ammatillisten opintojen aikana. Tässä artikkelissa tarkastellaan käytänteitä, jotka ...
 • Kieli luo osallisuutta ja oikeuksia omaan oppimiseen ja oppijuuteen 

  Inha, Karoliina; Laiho, Sanna; Mattila, Paula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Vuosi 2020 lähti liikkeelle rajulla tavalla, kun koronavirus toi glokaalin yhteisön merkityksen ihmisten arkeen. Eri puolilla maapalloa ihmisillä onkin yhtäkkiä paljon yhteistä. Ymmärrämme myös, että uhkien ratkaiseminen ...
 • Kielellistä saavutettavuutta sarjakuvan keinoin 

  Pitkäsalo, Eliisa; Ketola, Anne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Tässä artikkelissa esittelemme juuri käynnistynyttä Koneen säätiön rahoittamaa, Tampereen yliopistossa toteutettavaa Sanasta kuvaksi -tutkimushankettamme, jossa tuotamme sarjakuvaversioita sosiaalihuollon sopimusteksteistä. ...
 • Romanikielen elvyttäminen edellyttää uskoa demokratiaan 

  Vuolasranta, Miranda; Schwartz, Miriam (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Romanikieli on mainittu Unescon maailman uhanalaisten kielten luettelossa. Romanien lukumääräksi on maailmanlaajuisesti arvioitu noin 20 miljoonaa, joista romanikieltä puhuu noin 10 miljoonaa ihmistä. Kieltä ei kuitenkaan ...
 • “Ihmisiltä poissa” – away from people : language learning spaces in Finnish as a foreign language students’ chat during the covid-19 pandemic 

  Räsänen, Elisa; Muhonen, Anu (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Smart phones enable learners to practice language use in different spaces and environments beyond the classroom. Finnish language students in two North American universities participated in a collaborative chat project as ...
 • Pandemianaikaista kielipedagogiikkaa : näkökulmia maahanmuuttajien etäopetukseen 

  Tigert, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  The novel coronavirus pandemic forced schools to implement remote instruction during spring 2020. I studied teachers’ perceptions of the implementation of newcomer and Finnish as a second language instruction during the ...
 • Kahdeksasluokkalaisten näkemyksiä äidinkielen oppitunneilla osallistumisesta ja tuntiaktiivisuudesta 

  Kivelä, Elina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Kiinnostuin oppilaiden osallistumisesta ja tuntiaktiivisuudesta opetusharjoitteluissani ja kandidaatintutkimuksessani, joissa huomasin, että oppilaat eivät ole kovin halukkaita vastaamaan opettajan esittämiin kysymyksiin ...
 • "En pysty ottamaan valinnaista kieltä vaikka haluaisin" : valinnaiset kielet vähenevät lukiossa 

  Kiehelä, Alina; Veivo, Outi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  "Liian iso painoarvo annetaan pitkän matikan lukemiselle, ja se on omiaan tappamaan nuorten kieli-innostuksen.” Näin vastasi eräs valinnaisia kieliä opiskeleva lukiolainen keväällä 2020 kysymykseen siitä, millaiset seikat ...
 • Parental Perceptions of the Ideal Foreign Language Teacher : Voices from Eight Countries 

  Wojtyczka, Simon; Bozkurt, Mehmet Berent; Calderón, María; Dogan, Ezgi; Guzmán, Isabel; Kang, Minju; Koh, Yeyoung; Matsuoka, Megumi; Mitina, Elena; Nguyen, Tinh; Ogawa, Rikako; Reina, Valentina; Tran, Thi Minh Tu; Yang, Xiaotong; Kantelinen, Ritva (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Early language education has become a global trend as parents from around the world increasingly enroll their children in language classes at preschool or pre-preschool ages. The younger the FL learners are, the greater ...
 • Opiskelijoiden podcastit ja vlogit kielenoppimisen ja arvioinnin tukena 

  Vaakanainen, Veijo (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa monia mahdollisuuksia kielen oppimiseen, opettamiseen ja arviointiin. Podcastit ja vlogit ovat monille opiskelijoille vapaa-ajalta tuttuja, mutta yliopisto-opetuksessa niitä on ...
 • ”Twitter teki näistä kaikkien aikojen kisat” : mediaosallistuminen sosiaalisen median aikakaudella 

  Salomaa, Elina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Tässä väitöskirjaani pohjaavassa artikkelissa tarkastelen, millä tavalla sosiaalisen median lupaus aktiivisesta osallistumisesta mediakulttuuriin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun toteutuu live-tviittaamisen kontekstissa. ...
 • Kielikoulutuksen kentällä kaivataan kokonaiskuvaa 

  Vaarala, Heidi; Kyckling, Erja; Riuttanen, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
 • Target – tukitoimia maahanmuuttajataustaisille koulutuspolulla 

  Miikkulainen, Tiina; Korhonen, Anna; Pohjola, Minna; Rantala, Eeva-Maria; Sinnemaa, Tiina; Honkamäki, Riina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Tampereella on syksystä 2018 toiminut Opetushallituksen rahoittama verkostoyhteistyöhanke Target − tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää palveluja ja tukitoimia maahanmuutta ...
 • Kuinka hyödyntää yliopiston potentiaali täydennyskouluttajana? : Perustaidot haltuun -hankkeen antia 

  Savolainen, Jenna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Yliopistoilla on tärkeä rooli jatkuvan oppimisen turvaajana ja täydennyskoulutusten järjestäjänä. Tässä artikkelissa esittelen Perustaidot haltuun -täydennyskoulutushankkeen henkilöstön mietteitä siitä, mitä kehityskohtia ...
 • Myyntiosaamisella työhön! : Korkeakoulutetut maahanmuuttajat ammatillisessa täydennyskoulutuksessa 

  Jäppinen, Tuula; Pitkäpaasi, Pirjo (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Hyviä myyjiä tarvitaan kaikilla toimialoilla. Vaativassa henkilökohtaisessa yritysmyynnissä on kyse asiantuntijatyöstä, jossa korkeakouluopinnot ovat eduksi. Monella korkeakoulutetulla maahanmuuttajalla on hankaluuksia ...
 • Suomi-koulusta maailmalle : ulkosuomalaiset osana Suomen kielivarantoa 

  Imppola, Leila (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2020)
  Tässä artikkelissa tarkastelen ulkosuomalaisten nuorten suomalaisiin kuulumisen tunnetta ja kielitaitoa osana Suomen kansallista kielivarantoa. Artikkeli perustuu vastikään ilmestyneeseen väitöskirjaani, jossa käsittelen ...

View more