Show simple item record

dc.contributor.advisorSevon, Eija
dc.contributor.advisorJokinen, Kimmo
dc.contributor.authorSeinelä, Riina
dc.date.accessioned2020-02-04T05:37:43Z
dc.date.available2020-02-04T05:37:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67703
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan ulkoympäristöissä tapahtuvaa varhaiskasvatuksen opettajien lapsille järjestämää pedagogista toimintaa Helsingissä ja Lontoossa. Samalla selvitetään opettajien ajatuksia ja työkäytäntöjä liittyen ulkoympäristöjen hyödyntämiseen ja pohditaan kulttuurin merkitystä näihin opettajien ajatuksiin koskien ulkoympäristöjen käyttömahdollisuuksia. Yhteiskunnan toimintaperiaatteet, opettajan tehtävänkuva ja käytännöntyön tarkastelu loivat puitteet holistiselle lähestymistavalle opettajana havainnoidessani näiden kahden kaupungin ulkona tapahtuvan toiminnan yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tutkimukseni keskittyy erityisesti rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön tarkasteluun. Laadullinen kulttuurien välinen tutkimukseni on toteutettu etnografisia lähtökohtia noudattaen vuosien 2018–2019 aikana. Aineistonkeruumenetelminä toimivat kysely, haastattelu sekä havainnointijaksot osassa päiväkodeista. Kaikkiaan kuusi päiväkotia osallistuivat kyselyyn sekä haastatteluun. Havainnointia toteutettiin kahdessa päiväkodissa Lontoossa ja yhdessä päiväkodissa Helsingissä, yhteensä kahden vuoden ajan. Aineisto analysoitiin temaattista analyysia hyödyntäen. Tutkimuksessani kulttuuriset ympäristöt erosivat toisistaan ulkona järjestettävän pedagogiikan suhteen, sillä Lontoossa opettajat hyödynsivät lasten kanssa kaupunkiympäristöjä. Helsingissä opettajat taas suosivat luonnonympäristöjä. Kuitenkaan kumpaakaan näistä ympäristöistä ei tulisi suosia ylitse toisen vaan tiedostaa edut, joita molemmilla ympäristöillä on tarjota lapselle. Tässä tutkimuksessa tärkeänä pedagogisena lähestymistapana ilmeni lasten osallistumisen mahdollistaminen ulkona tapahtuvan pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhdessä tekeminen tarjoaa opettajille ja lapsille mahdollisuuksia luoda merkityksellisiä oppimiskokemuksia ulkopedagogiikkaa hyödyntäen.fi
dc.description.abstractThis study investigates the pedagogical activities that teachers in daycare centres arrange for children in the outdoor environments in Helsinki and London. While exploring teachers’ practices when utilizing the outdoor environments, I consider the role of culture when shaping teachers’ approach and thinking towards opportunities they offer children in outdoor environments. My work experience as educator in these two cities and my personal observations on these two societies and cultures enabled a holistic perspective to compare the cultural differences and similarities of outdoor pedagogy in these two cities. One of the main themes in this research, is exploring the built and natural environments children experience during the daycare day. To research this area, this qualitative cross-cultural research was implemented – alongside a series of insights drawn from an ethnographic study – during the years 2018–2019. Data from this research is gathered through survey, interview and observation periods in the daycare centres. In total, six daycare centres participated in this research through surveys and inter-views. The observation period was implemented in two nurseries in London and one in Helsinki, taking altogether two years. The data was brought to life through a thematic analysis. In my research, the cultural environments differed from each other regarding the pedagogy arranged in the cities. In early childhood education in London, teachers utilized the urban environments when in Helsinki, teachers preferred the natural ones. Neither of these environments or approaches outweighs the other - given that both outdoor environments offer important learning opportunities for children. A particularly important outcome of the study that emerged was the pedagogical approach where children were integrated for the planning of the activities and trip destinations taking place in outdoor environments as co-creators with the teachers. This form of co-creation provides opportunities for teachers and children to create meaningful learning experiences in outdoor pedagogy.en
dc.format.extent102
dc.language.isoen
dc.subject.otherPedagogical outdoor environments
dc.subject.otherchildren’s participation
dc.subject.othercross-cultural study
dc.subject.otherco-creation
dc.titleCulture matters : exploring pedagogical approaches to outdoor environments in London and Helsinki
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202002041960
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysorakennettu ympäristö
dc.subject.ysoluonnonympäristö
dc.subject.ysoturvallisuus
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysovarhaislapsuus
dc.subject.ysopäivähoito
dc.subject.ysoconstructed environment
dc.subject.ysonatural environment
dc.subject.ysosafety and security
dc.subject.ysochildren (age groups)
dc.subject.ysoearly childhood education and care
dc.subject.ysolearning
dc.subject.ysolearning environment
dc.subject.ysocomplicity
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysoearly childhood
dc.subject.ysoday care


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record