Show simple item record

dc.contributor.advisorRantala, Anja
dc.contributor.authorMäntynen, Veera
dc.date.accessioned2020-01-13T08:14:59Z
dc.date.available2020-01-13T08:14:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67202
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvatuksen erityisopettajien konsultoivan työn sisältöä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, millaista asiantuntijuutta konsultoivassa työssä tarvitaan sekä miten varhaiskasvatuksen erityisopettajat kehittävät konsultoivassa työssä tarvitsemaansa asiantuntijuutta. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tutkimusaineisto koostui seitsemästä varhaiskasvatuksen erityisopettajan yksilöhaastattelusta, jotka toteutettiin alkusyksystä 2019. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimustulokset osoittivat, että varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultoiva työ pitää sisällään monipuolisia tehtäviä, kuten erityispedagogista ohjaamista, tiedon keräämistä ja jakamista sekä monialaista yhteistyötä. Tutkimuksessa esille tulleita konsultoivassa työssä tarvittavia asiantuntijuuden piirteitä olivat vuorovaikutustaidot, teoria- ja käytännön tieto sekä reflektointitaidot. Lisäksi tutkimustulosten mukaan varhaiskasvatuksen erityisopettajat kehittävät konsultoivassa työssä tarvitsemaansa asiantuntijuutta jatkuvan osaamisen kehittämisen ja jaetun asiantuntijuuden kautta. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että konsultoiva työ on varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja henkilökunnan välistä yhteistyötä, jossa jokainen henkilö tuo esille omaa asiantuntijuuttaan lapsen edun toteutumisen edistämiseksi. Konsultoiva työ vaatii varhaiskasvatuksen erityisopettajalta laajaa asiantuntijuutta ja sen kehittämistä, jonka vuoksi konsultoiva työ ja siinä tarvittava asiantuntijuus tulisi ottaa huomioon jo koulutuksessa sekä työyhteisöjen toimintatapojen sekä koulutusten kehittämisessä.fi
dc.format.extent71
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhaiskasvatuksen erityisopettaja
dc.subject.otherkonsultoiva työ
dc.subject.otherasiantuntijuuden kehittäminen
dc.titleVarhaiskasvatuksen erityisopettajan asiantuntijuus konsultoivassa työssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001131140
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysokonsultointi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record