Show simple item record

dc.contributor.advisorKoivula, Merja
dc.contributor.advisorRautamies, Erja
dc.contributor.authorTirri, Hanna
dc.date.accessioned2020-01-08T11:44:39Z
dc.date.available2020-01-08T11:44:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67162
dc.description.abstractTämän kandidaatin tutkielman aiheena on osallisuuden tukeminen kulttuurisesti moninaisessa varhaiskasvatusympäristössä. Päiväkotien lapsiryhmissä on yhä enemmän suomea toisena kielenä puhuvia lapsia. Tässä tilanteessa syntyy tarvetta tutkia niitä keinoja, jotka tukevat suomea toisena kielenä puhuvan lapsen osallisuutta. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, millaisia pedagogisia käytänteitä varhaiskasvatuksen opettajat käyttävät tukiessaan suomea toisena kielenä puhuvan lapsen osallisuutta. Lisäksi selvitettiin sitä, millaiset taidot ovat osallisuuden kannalta tärkeitä suomea toisena kielenä puhuvalle lapselle. Tässä laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin neljää varhaiskasvatuksen opettajaa, jotka työskentelevät 3-6 vuotiaiden lasten kulttuurisesti moninaisessa lapsiryhmässä. Tutkimuksessa on myös narratiivisia piirteitä, sillä haastatteluaineistosta tiivistettiin kertomuksia, jotka kuvasivat hyödyllisten pedagogisten käytänteiden käyttöä. Aineistoa analysoitiin käyttäen sisällönanalyysiä. Tutkimustulosten mukaan opettajien pedagogiset käytänteet jakaantuivat pedagogista vuorovaikutusta sekä pedagogisia käytänteitä painottaviin. Osallisuuden kannalta tärkeitä olivat kieleen ja henkilökohtaisiin ominaispiirteisiin liittyvät taidot. Lapsen osallisuuden tukeminen perustui lapsen ja hänen perheensä sensitiiviseen kohtaamiseen. Laadukkaan pedagogisen vuorovaikutuksen kautta suomea toisena kielenä puhuvan lapsen tarpeita saatiin selvitettyä, jolloin häntä pystyttiin tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla pääsemään osalliseksi lapsiryhmään.fi
dc.format.extent53
dc.language.isofi
dc.subject.otherpedagogiset käytänteet
dc.subject.otherkulttuurinen moninaisuus
dc.titleSuomea toisena kielenä puhuvien lasten osallisuutta tukevat pedagogiset käytänteet kulttuurisesti moninaisessa lapsiryhmässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001081089
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoosallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record