Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorKarppanen, Hilkka-Liisa
dc.contributor.authorTöllinen, Heli
dc.date.accessioned2019-12-19T13:02:05Z
dc.date.available2019-12-19T13:02:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66974
dc.description.abstractWilma on kodin ja koulun väliseen sähköiseen viestintään tarkoitettu verkkopalvelu. Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä tavalla luokanopettajat käyttävät Wilmaa työssään sekä millaisia hyötyjä ja haasteita luokanopettajat kokevat Wilman käyttöön liittyvän kodin ja koulun välisessä vuorovaikutuksessa. Tavoitteena on selvittää myös Wilman kehittämistarpeita luokanopettajan näkökulmasta. Tutkimus on laadullinen ja aineisto kerättiin kesällä 2019. Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja aineiston analyysissä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimuksemme keskeiset tulokset olivat, että luokanopettajat käyttävät Wilman eri sisältöjä aktiivisesti ja monipuolisesti työssään. Aktiivisessa käytössä olivat esimerkiksi pikaviestit, tuntimerkinnät ja kokeet sekä arviointi. Erityisesti viestintä korostui sekä Wilman käyttämiseen liittyvissä asioissa että hyötyjä ja haasteita tarkasteltaessa. Wilman käytön haasteiden ja hyötyjen perusteella syntyivät myös Wilman kehitystarpeet luokanopettajan näkökulmasta. Kehitystarvetta näytti olevan tutkimuksemme perusteella etenkin Wilman matkapuhelinsovelluksessa ja ohjelmiston jäykkyydessä. Tämän tutkimuksen tulokset tukivat aikaisempia teorioita siitä, että kodin ja koulun välisessä vuorovaikutuksessa viestinnällä on merkittävä osuus. Tuloksista voitiin havaita myös toteutettavissa olevia kehitysehdotuksia, joita kunnat ja koulut voivat ottaa käyttöönsä pohtiessaan Wilma – ohjelmiston sisältöjä ja käyttötapoja. Lisää tutkimusta olisi mielenkiintoista saada siitä, miten oppilaat kokevat Wilman käytön ja, mitä hyötyä siitä heille on.fi
dc.format.extent76
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleWilma luokanopettajan työssä ja osana kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912195449
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoWilma
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record