Show simple item record

dc.contributor.authorKeinonen, Katariina
dc.date.accessioned2019-12-16T10:53:09Z
dc.date.available2019-12-16T10:53:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-951-39-8010-8
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66816
dc.description.abstractThe aim of this research was to investigate the occurrence and effects of early sudden gains in an acceptance and values-based intervention for depression delivered by novice therapists. The intervention was a semi-structured six-session intervention based on the principles and methods of acceptance and commitment therapy. All participants (n=56) were diagnosed with major depressive disorder by an independent physician. Study I and Study II explored the immediate effect of early sudden gains during the intervention and impact on treatment outcome after the intervention and during the six-month and 12-month follow-up phases. The results suggested that early sudden gains occur relatively frequently in interventions delivered by novice therapists; around 25% of participants were classified as early sudden gainers after two sessions based on the RCI classification (Jacobson & Truax, 1991). Those participants who experienced early sudden gains were also noted for significantly superior treatment outcomes after the six-session intervention both at the levels of depression and psychological flexibility. The large changes associated with early sudden gains were very stable and the treatment effect was maintained up to 12 months after the intervention. Study III sought to explore the possible association between competence and adherence with early sudden gains. All novice therapists (n=37) received a total of four days of training in the methods of acceptance and commitment therapy along with building a case conceptualization. The novice therapists were evaluated by external raters for competence and adherence based on randomly selected video recordings (n=74, two sessions for each therapist) using the ACT Adherence Scale rating system (Plumb & Vilardaga, 2010). Level of competence was linked with the magnitude of early changes in depression. Competence was also associated with overall treatment outcome. These results suggest that early sudden gains are an important and clinically significant phenomenon in the treatment of depression. Given the very limited training of novice therapists, early sudden gains do not appear to require extensive experience from the therapist. At the moment, research literature has yet to identify what explains early sudden gains and more research is necessary to understand possible causal factors.en
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella varhaisen äkillisen hyötymisen esiintymistä ja vaikutusta hoitotulokselle noviisiterapeuttien toteuttamassa interventiossa depression hoidossa. Kuuden kerran interventio oli rakenteeltaan puolistrukturoitu ja se perustui hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiin ja periaatteisiin. Tutkimuksen ulkopuolinen lääkäri tapasi kunkin tutkittavan (n=56) depressiodiagnoosin varmistamiseksi. Osatutkimus I ja Osatutkimus II tarkastelivat varhaisen äkillisen hyötymisen välittömiä vaikutuksia intervention aikana ja vaikutuksia hoitotulokselle intervention päättyessä, sekä seurantavaiheessa 6 ja 12 kuukautta hoidon päätyttyä. Tulokset viittasivat siihen, että varhainen äkillinen hyötyminen on verrattain yleistä myös noviisiterapeuttien toteuttamissa interventiossa; noin 25% tutkittavista (n=13) luokiteltiin varhain äkillisesti hyötyneiksi kahden tapaamisen jälkeen RCI-luokittelun (Jacobson & Truax, 1991) mukaisesti. Äkillisesti varhain hyötyneet tutkittavat kokivat merkittävästi suurempia muutoksia depressio-oireiden tasossa ja psykologisen joustavuuden tasossa koko intervention aikana. Suuremmat muutokset äkillisen varhaisen hyötymisen yhteydessä olivat vakaita ja hoitotulokset pysyivät yllä 12 kuukautta intervention päättymisestä. Osatutkimus III pyrki selvittämään mahdollista yhteyttä terapeuttien (n=37) kompetenssin ja adherenssin sekä varhaisen äkillisen hyötymisen välillä. Terapeuttien kompetenssia ja adherenssia arvioitiin ulkopuolisten arvioitsijoiden toimesta videoitujen hoitotapaamisten perusteella. Satunnaisesti valittu otos tapaamisia (n=74, 2 tapaamista terapeuttia kohden) pisteytettiin käyttäen validoitua ACT Adherence Scale -menetelmää (Plumb & Vilardaga, 2010). Korkeampi kompetenssi oli yhteydessä suurempiin varhaisiin masennusoireiden muutoksiin ja parempaan masennuksen hoitotulokseen koko intervention aikana. Tulokset viittaavat siihen, että varhainen äkillinen hyötyminen on merkittävä ja kliinisesti tärkeä ilmiö depression hoidossa. Varhainen äkillinen hyötyminen ei näytä vaativan terapeutilta huomattavaa kokemusta. Tällä hetkellä tutkimuskirjallisuus ei ole vielä voinut osoittaa, miten äkillistä varhaista hyötymistä voidaan selittää ja lisää tutkimusta tarvitaan varhaisen äkillisen hyötymisen ymmärtämiseksi ja ennustamiseksi.fi
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Keinonen, K., Kyllönen, H., Astikainen, P., & Lappalainen, R. (2018). Early Sudden Gains in an Acceptance and Values-based Intervention : Effects on Treatment Outcome for Depression and Psychological Flexibility. <i>Journal of Contextual Behavioral Science, 10, 24-30.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2018.07.010"target="_blank"> 10.1016/j.jcbs.2018.07.010</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60347"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/60347</a>.
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Keinonen, K., Kyllönen, H., Astikainen, P., Lappalainen, R. (2019). Long-term stability of early sudden gains in an acceptance and values-based intervention. <i>Journal of Contextual Behavioral Science, 13 (52-59).</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2019.06.006"target="_blank"> 10.1016/j.jcbs.2019.06.006</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65128"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/65128</a>,
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Keinonen, K., Lappalainen, R. (2020). Competence and adherence in an acceptance and values-based intervention : effects on treatment outcome and early changes in depression. <i>Journal of Contextual Behavioral Science, 17, 159-165.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.07.007"target="_blank"> 10.1016/j.jcbs.2020.07.007</a>.
dc.subjectinterventio
dc.subjectinterventiohoito
dc.subjectmasennus
dc.subjecthyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subjecthoitotulokset
dc.subjecthyöty
dc.subjectterapeutit
dc.subjectkompetenssi
dc.subjectkokeneisuus
dc.subjectseurantatutkimus
dc.subjectacceptance and commitment therapy
dc.subjectearly sudden gains
dc.subjectnovice therapist
dc.titleHelp may be a few sessions away : understanding early sudden gains in an acceptance and values-based intervention for depression: occurrence, effect and association with competence
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8010-8
dc.relation.issn2489-9003
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record